SERVCOM Hizmet Yetkinlikleri Envanteri

SERVCOM, operasyonel pozisyonlara ya da müşteriye destek sağlayan çeşitli hizmet pozisyonlarına aday olan ya da bu pozisyonlarda çalışan bireylerin hizmet yetkinliklerine sahip olma düzeyini belirlemek amacıyla kullanılmaktadır.

SERVCOM, bireyin hizmet yetkinliklerini hizmet pozisyonlarında çalışan kişilerden oluşan norm grubuna kıyasla değerlendirmektedir.

Örnek Rapor

İşe Alımda ya da Yetenek Yönetiminde Kullanıldığı Pozisyonlar

  • Çağrı merkezi pozisyonları
  • Operasyonel pozisyonlar
  • Teknik destek pozisyonları

Özellikler

İçerik
  • Kendini Doğru Değerlendirme
  • Kendine Hakim Olma
  • Değişime Uyum
  • Empati
  • Çatışma Yönetimi
  • İletişim Becerisi
  • Takım Çalışmasına Yatkınlık
İfade Sayısı 55 Süre 15 Dakika Kullanım Online