EXCOM Yönetsel Yetkinlikler Envanteri

EXCOM, yönetsel pozisyonlara aday olan ya da yönetsel pozisyonlarda çalışan bireylerin yönetsel yetkinliklere sahip olma düzeyini belirlemek amacıyla kullanılmaktadır.

EXCOM, yöneticilerin davranışsal özellikleriyle iş performansları arasında ilişkili temel yönetsel yetkinlikleri, çeşitli sektörlerde yönetsel kadrolarda çalışan kişilerden oluşan norm değerlerine kıyasla değerlendirmektedir.

Örnek Rapor

İşe Alımda ya da Yetenek Yönetiminde Kullanıldığı Pozisyonlar

  • İlk ve orta kademe yönetici pozisyonları

Özellikler

İçerik
  • Başarı Odaklılık
  • İnisiyatif Kullanma
  • Liderlik Becerisi
  • İletişim Becerisi
  • Başkalarını Geliştirme
  • İlişki Kurma
  • İkna Yeteneği
  • Çatışma Yönetimi
  • Organizasyonel Farkındalık
İfade Sayısı 60 Süre 20 Dakika Kullanım Online