EICOM PLUS Yetkinlik Envanteri

EICOM PLUS, Türk kültürüne uygun olarak geliştirilmiş ilk yetkinlik envanteridir. Envanter duygusal ve bilişsel zekaya dayalı yetkinlikleri değerlendirmektedir.

EICOM PLUS, adayların ya da çalışanların yetkinlikleri itibariyle pozisyona uygunluklarını değerlendirmek amacıyla kullanılmaktadır.

Örnek Rapor

İşe Alımda ya da Yetenek Yönetiminde Kullanıldığı Pozisyonlar

 • Tüm beyaz yaka pozisyonları
 • Yönetsel pozisyonlar

Özellikler

İçerik
Kendinin Farkında Olma
 • Duygularının Farkında Olma
 • Kendine Güven
 • Kendini Doğru Değerlendirme
Kendini Yönetme
 • Başarı Odaklılık
 • Değerlerine Bağlılık
 • İyimserlik
 • İnisiyatif Kullanma
 • Kendine Hakim Olma
 • Değişime Uyum
 • Yenilikçilik
Sosyal Farkındalık
 • Empati
 • Müşteri Odaklılık
 • Organizasyonel Farkındalık
İlişki Yönetimi
 • Başkalarını Geliştirme
 • Çatışma Yönetimi
 • Değişime Öncülük Etme
 • İkna Yeteneği
 • İletişim Becerisi
 • İlişki Kurma
 • Liderlik Becerisi
 • Takım Çalışmasına
Bilişsel Yenilikler
 • Analitik Düşünme
 • Soyut Düşünme
 • Kantitatif Düşünme
 • Stratejik Düşünme
 • Teknik Uzmanlık
İfade Sayısı 170 Süre 40 Dakika Kullanım Online