Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?
Zorlu Center Teras Evler
R1 Blok, No: 111
Beşiktaş/İSTANBUL
+90212 269 92 10
info@assessment.com.tr
Kişisel Bilgilerin Korunması
6698 SAYILI KANUN UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA GENEL AYDINLATMA BİLDİRİMİ

AS ÖLÇME DEĞERLENDİRME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (AS ÖLÇME DEĞERLENDİRME/ Şirket) olarak müşterilerimizin, ürün ve hizmet tedarikçilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin ve diğer üçüncü kişilerin kişisel verilerine önem veriyoruz. Veri Sorumlusu olarak uhdemizde bulunan kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun belirttiği sınırlar dâhilinde, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işliyoruz.

İşlenen Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz

Aşağıda belirtilen türlerdeki kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz AS ÖLÇME DEĞERLENDİRME tarafından işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLER
Veri Türü
Alınan Veri
Kimlik
Ad-Soyad, TC kimlik numarası, nüfus cüzdanı ve ehliyette yer alan kimlik bilgileri, İmza beyanı vb. kimlik bilgileri.
İletişim
Telefon numarası, Adres, E-posta adresleri, İşyeri adresi, İnstagram hesap adı, Ulaşılacak kişi bilgisi vb. iletişim için kullanılan veriler.
Lokasyon
Araçlarımızı kullanan çalışanlarımızın konum ve güzergâh bilgileri vb.
Özlük
Çalışanlarımızın çalıştığı süre, ücret, işle ilgili bilgiler, SGK sicil no vb.
Hukuki İşlem
Şirketimize açılan ya da şirketimizin açmış olduğu dava dosyalarında yer alan ve adli makamlarla yazışmalarda bulunan kişisel hukuki bilgiler.
Müşteri İşlem
Gerçek kişilere ait fatura bilgileri vb.
Finans
Banka hesap bilgileri, borç sebebi, borç tutarı, Sigorta Sicil No, vergi kimlik numarası bilgileri.
Risk Yönetimi
Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen veriler
Mesleki Deneyim
Eğitim bilgileri, yabancı dil bilgileri, iş deneyimleri, sürücü bilgisi, meslek, okul/bölüm, referanslar, eğitim durumu, iş deneyimleri, yabancı dil, sürücü belgesi, referans, güdüler, yetenekler, eğilimler, yeterlilikler, ilgi alanları, iş yerindeki davranışlar, psikometrik değerlendirmeler
İşlem Güvenliği
IP adres bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri v.b. Çerez kayıtları
Fiziksel Mekan Güvenliği
Görsel Kayıtlar (Kamera kayıtları)
Pazarlama
Çerez (Cookie) kayıtları
Görsel ve İşitsel Kayıtlar
Fotoğraf ,Video kayıtları (Mülakat Platformu)

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER
Veri Türü
Alınan Veri
Sağlık Bilgileri
Çalışan ve stajyerlere ait sağlık bilgileri.
Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri
Çalışanlarımızın ve çalışan adaylarının adli sicil kaydı bilgileri.

Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

AS ÖLÇME DEĞERLENDİRME, yukarıda genel hatları ile belirtilen uhdesindeki kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir.

Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Toplanma Şekli ve Verilerinizi İşlememizin Hukuki Dayanakları

AS ÖLÇME DEĞERLENDİRME, kişisel ve özel nitelikli verilerinizi 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, veri sorumlusunun hukuki sorumluluğu, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, kişisel verinin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati ve açık rıza şartlarından en az birinin var olması durumunda işlemektedir.

İş başvuru formları, şirket’e ibraz edilen muhtelif bilgi ve belgeler, insan kaynakları, muhasebe ve iş süreçlerinde şirket nezdinde oluşturulan bilgi ve belgeler, faturalar, irsaliyeler, fiyat teklif formları, şirket’e iletilen posta ve e-postalar, şirket’in hizmet verdiği yahut hizmet aldığı kişi ve şirketler ile iş ortakları, hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler, kurumsal iletişim hesapları, müşteri(iş başvurusu yaptığınız şirket) aktarımları, Spica online platformumu, global platformlar, Job Venture uygulaması, internet sitelerimizi ziyaret etmeniz, güvenlik kameraları ile vb. sistemler kanalıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Yurtiçinde Bulunan Üçüncü Kişilerle Paylaşımı

AS ÖLÇME DEĞERLENDİRME, veri sorumlusu sıfatıyla elde ettiği verileri 6698 sayılı Kanun'un 8. maddesinde sayılan hukuki gerekçeler kapsamında paylaşabilmektedir. Bu paylaşımlar yukarda sayılan amaçlarla aşağıdaki kişi, kurum ve kuruluşlarla yapılmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Yurt Dışında Bulunan Üçüncü Kişilerle Paylaşımı

AS ÖLÇME DEĞERLENDİRME, veri sorumlusu sıfatıyla elde ettiği verileri 6698 sayılı Kanun'un 8. maddesinde sayılan hukuki gerekçeler kapsamında paylaşabilmektedir. Bu paylaşımlar yukarda sayılan amaçlarla yanlızca iş başvurusu yaptığınız müşterilerimizle paylaşılmaktadır.

AS ÖLÇME DEĞERLENDİRME kişisel verilerinizi serverları yurtdışında bulunan üçüncü kişiler tarafından erişime kapalı Microsoft Azure Bulut Sisteminde depolamaktadır.

AS ÖLÇME DEĞERLENDİRME global online platform kullanıcılarının kişisel verilerini açık rıza vermeniz halinde yurt dışında bulunan üçüncü kişiler ile paylaşmaktadır. Bu paylaşım online platformumuza yurtdışı üçüncü kişiye ait entegre olan ek hizmetlerin kullanılmasının doğal bir sonucudur.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

AS ÖLÇME DEĞERLENDİRME nezdinde kişisel verileri olan kişiler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen bütün haklara sahiptir. Kanunun 11. maddesi çerçevesinde ilgili kişi AS ÖLÇME DEĞERLENDİRME ‘ye başvurarak kendisi ile ilgili;

Kişisel Verilerinize İlişkin Talepleriniz

6698 sayılı Kanun'un 11. maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereği aşağıdaki yöntemlerden biri ile iletebilirsiniz. Talebinize 6698 sayılı Kanun'un 13. maddesi gereğince 30 gün içerisinde ücretsiz cevap verilecektir. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde anılan Tebliğde belirlenen ücret dışında bir ücret talep edilmeyecektir.

Başvurularınızı şirket resmi internet adresinden (www.assesment.com.tr) veya elden firmamızdan temin edebileceğiniz AS ÖLÇME DEĞERLENDİRME KVKK Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak aşağıdaki yöntemlerle yapabilirsiniz:

Başvurucu, kimliğini ispat edecek olan belge ve dokümanlarla beraber başvuruda bulunacaktır. Başvurularınızda ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, TCKN, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon, varsa faks numarası ve talep konusu yazılması zorunludur. Bu belgelerin teyidi yapılamadığı takdirde olumlu yanıt verilmeyecektir.

Başvuru Türü
Şirkete Ait İletişim Bilgileri
Şahsen Başvuru
Zorlu Center Teras Evler R1 Blok, No: 111 Beşiktaş/İSTANBUL
Noter Vasıtasıyla Tebligat
Zorlu Center Teras Evler R1 Blok, No: 111 Beşiktaş/İSTANBUL
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla
asolcme@hs06.kep.tr
Elektronik Posta Yoluyla

Bu web sitesinde size daha iyi hizmet sunabilmek için çerez kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi almak için Web Sitesi Gizlilik ve Çerez (Cookie) Politikası ve Web Sitesi Ziyaretçi Aydınlatma Metni sayfalarını inceleyebilirsiniz.
x