Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?
Zorlu Center Teras Evler
R1 Blok, No: 111
Beşiktaş/İSTANBUL
+90212 269 92 10
info@assessment.com.tr
Uzmanlıklarımız

Yetkinlik Modeli Oluşturma

Yetkinliklere dayalı İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamalarının hayata geçirilebilmesi için öncelikle tüm pozisyonlarda hangi yetkinlerin ne tür içeriklerde aranması gerektiğini dokümante eden Yetkinlik Modeli’nin oluşturulması gerekmektedir. Yetkinlik Modeli oluşturma konusunda izlenen belirli metodolojiler bulunmaktadır. Assessment Systems yetkinlik modeli oluşturma çalışmalarında kanıtlara dayalı yetkinlik modeli oluşturma yöntemi izlemektedir.

Kanıtlara dayalı yetkinlik modeli oluşturma yöntemi, pozisyon bazında başarıyı açıklayan yetkinliklerin ve ilgili davranışsal göstergelerin derinlemesine mülakat yöntemiyle elde edilen kanıtlar doğrultusunda oluşturulmasını içermektedir. Yöntem, yetkinliklere ait davranışsal göstergelerin iş performansıyla ilişkisini neden-sonuç ilişkisi kurarak açık ve net bir biçimde ortaya koymaktadır.

Bu yöntemde yetkinlik modelinin geçerli olabilmesi için hazır yetkinlik setleri ya da davranışsal göstergeler yerine kurumu ya da pozisyona özel olarak oluşturulmuş içeriklerin kullanılması gerekir. Her firmanın iş yapma tarzı ve yönetim kültürü diğerinden farklıdır. Bu unsurların yetkinlik setine davranışsal göstergeler yoluyla etkin bir biçimde aktarılması yetkinlik setinin geçerliliğini artırmak için önemlidir. Ancak bu şekilde firmalar arası farklılıklar yetkinlik setlerine aktarılabilir.

Sürecinize uygun çözüm sunabilmemiz için lütfen Assessment Systems Yetkilisi ile iletişime geçin.
Örneklem
Planının
Oluşturulması
Kanıtlara dayalı yetkinlik modeli oluşturma yöntemi, çalışanlar ve yöneticilerle görüşmeler yapılarak veri toplanmasını içermektedir. Süreç kapsamında her pozisyondan en az 2 kişi ve pozisyonun bağlı olduğu yöneticiyle görüşülmektedir. Çalışan sayısının yüzün üzerinde olduğu kurumlarda işler benzerliklerine gruplandırılarak örneklem planı çıkarılmaktadır.
Derinlemesine
Mülakatların
Yapılması
Kanıtlara dayalı yetkinlik modeli oluşturma yönteminde, veri toplama amacıyla pozisyonda çalışan kişiler ve bağlı olduğu yöneticisiyle yapılandırılmış derinlemesine mülakat yöntemi kullanılmaktadır. Görüşmenin temel amacı pozisyonu tanımak ve pozisyon sahiplerinin sergilediği işle ilgili örnekler hakkında (kanıtlar) veri toplamaktır.
İş
Kanıtlarının
Kategorize
Edilmesi
Mülakat sonrasında çalışanların ve yöneticilerin aktardıkları bilgiler doğrultusunda elde edilen işle ilgili her bir kanıt yetkinlik başlıklarıyla etiketlenerek kategorize edilmektedir.
Davranışsal
Göstergelerin
Oluşturulması
Yetkinlik başlıkları altında etiketlenmiş iş kanıtları analiz edilerek yetkinliğin ortaya çıkmasını sağlayan davranışsal göstergeler pozisyona özel olarak yazılmaktadır.
Çatı
Yetkinliklerin
Belirlenmesi
Kanıtlara dayalı yetkinlik modeli oluşturma yöntemi, genel içeriğe sahip yetkinlik modelleri yerine özelleştirilmiş içeriklere sahip yetkinlik modellerinin kullanılmasını gerektirir. Buna göre yetkinlik modeli oluşturulurken tüm çalışanlar için geçerli olabilecek az sayıda yetkinlik belirlenir. Bu yetkinlikler çatı yetkinlikler olarak adlandırılır.
Kritik Pozisyonlar İçin
Yetkinlik Setlerinin
Oluşturulması
Firma bünyesindeki her bir kritik pozisyon için ayrı yetkinlik setleri oluşturulmaktadır. Kurum geneli için ya da iş ailesi bazında hazırlanmış yetkinlik modelleri «genel» içeriklere sahip oldukları için özellikle kritik pozisyonlarda etkin sonuçlar verememektedir. Kritik pozisyonlara özel yetkinlik setleri işe alım başta olmak üzere performans yönetimi, eğitim gibi diğer yetkinliklere dayalı İK uygulamalarında etkin sonuçlar alınmasını sağlar.
Tepe Yönetimin
Beklentileriyle Setlerin
Nihai Hale
Getirilmesi
Çatı yetkinlikler ve kritik pozisyonlara özel yetkinlik setleri tepe yönetimin görüş ve beklentileri doğrultusunda nihai hale getirilmektedir. Tepe yönetimin geleceğe yönelik stratejileri, çalışanlarla yapılan görüşmeler sonucunda belirlenen davranışlara ek bazı davranışların ya da görüşmelerde ortaya çıkmamış davranışların sete dahil edilmesini gerektirebilir.
Bu web sitesinde size daha iyi hizmet sunabilmek için çerez kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi almak için Web Sitesi Gizlilik ve Çerez (Cookie) Politikası ve Web Sitesi Ziyaretçi Aydınlatma Metni sayfalarını inceleyebilirsiniz.
x