Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?
Zorlu Center Teras Evler
R1 Blok, No: 111
Beşiktaş/İSTANBUL
+90212 269 92 10
info@assessment.com.tr
Ruhsal sorunlar işyerinde tabu
01.07.2020
Blog
01.07.2020

Ruhsal sorunlar işyerinde tabu

Haftada 45 saatimizin işyerinde geçtiği, ailemizden çok iş arkadaşlarımızı, yöneticilerimizi ya da iş yaptığımız kişileri gördüğümüz düşünülürse iş hayatımızın akıl sağlığımıza yaptığı etki büyük.

Mind Share’in Amerika’da 1.500 çalışana yaptığı araştırmaya göre çalışanların yüzde 60’ı geçen yıl bazı ruhsal sorunlar yaşadıklarını söylüyor.

Yüzde 61’i bu sebepten verimliliklerinin azaldığını söylüyor.

Çalışanların yüzde 60’ı geçen yıl, ruh sağlıklarıyla ilgili işyerinden kimseyle konuşmadıklarını söylüyorlar. Fakat çalışanlar, bu konuda iş arkadaşlarına destek vermeye iki kat daha istekliler.

Cevap verenlerin yüzde 20’si daha önce akıl sağlığı sebebiyle bir işi isteyerek bıraktıklarını söylüyorlar. Bu oran sadece Y kuşağı olarak bakıldığında yüzde 50, Z kuşağı olarak bakıldığında ise yüzde 75’te.

ÇALIŞANLAR EĞİTİM VE AÇIK BİR İŞYERİ KÜLTÜRÜ İSTİYOR

Y kuşağı, Z kuşağı, LGBT’li bireyler ve cevap verenler, daha yüksek oranda ve daha uzun sürelerde akıl sağlığı sorunları yaşayabiliyor ve tedaviye de daha açıklar. Ayrıca bu grup, akıl sağlığı konusunda konuşmak için de daha açık ve rahat.

Aynı araştırmaya göre çalışanların yüzde 86’sı akıl sağlığını destekleyen bir işyerinin önemli olduğunu söylüyor. Çalışanlar öncelikle akıl sağlığı eğitimleri, sahip oldukları veya başvurabilecekleri kaynaklar hakkında net bilgi ve akıl sağlığı konusunda daha açık bir işyeri kültürü istiyorlar.

EN ÇOK HESAP UZMANLARI OLUMSUZ ETKİLENİYOR

Fishblow’un araştırmasına göre ise en çok muhasebe uzmanları, işyeri kültürlerinin akıl sağlıklarını olumsuz etkilediğini söylüyorlar.

Her gün pek çok çalışanın kendi sektöründe neler olup bittiğini öğrenmek, danışmanlık almak için kullandığı Fishbowl, çalışanlara “İşyeri kültürünüz, akıl sağlığınıza nasıl bir etki ediyor?” diye sordu.

Araştırmaya 4 bin 159 profesyonel katıldı.

Çalışanların yüzde 47.9’u işyerlerinin akıl sağlıkları üzerine olumsuz etki ettiğini belirtti.

•Hesap/muhasebe uzmanlarının yüzde 56.7’si

•Öğretmenlerin yüzde 50.9

•Reklamcıların yüzde 49.8’i ve

•Danışmanların yüzde 43.9’u işyerlerinin akıl sağlıklarına olumsuz etki ettiğini söylüyor.

YÖNETİCİLERE İŞ DÜŞÜYOR

Hep denildiği gibi ‘Çalışanlar işlerini değil, yöneticilerini terk ederler’. Çalışanların akıl sağlığı sorunlarında en büyük görevlerden biri de yöneticiye düşüyor. Çalışanının fiziksel ve ruhsal sağlığından, sorunlarından haberdar olmak, onları dinlemek ve desteklemek yöneticinin en önemli görevlerinden. Ama ne yazık ki günümüzde pek çok yönetici değil çalışanın ruh sağlığı sorunlarına destek olmak, yöneticilik için gerekli olan eğitimleri bile alamıyor.

Çalışanlara eğitim vermek, yöneticileri bu konularda eğitmek, çalışanları dinlemek ve çalışanlar arasında iletişimi teşvik etmek işyerinde ruh sağlığı sorunlarıyla başa çıkmak, çalışanları desteklemek için atılabilecek ilk adımlardan.

Gallup’un araştırmasına göre işyerinde yakın bir arkadaşa sahip olanlar, yedi kat daha bağlı ve verimli olabiliyorlar. Bu sebeple bile işyerinde iletişimi arttırmak ve bir aile kültürü yaratmak önemli.

Bunlara da bakın
Bu web sitesinde size daha iyi hizmet sunabilmek için çerez kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi almak için Kişisel Bilgilerin Korunması sayfasında bulunan çerezler bölümünü inceleyebilirsiniz.
x