Mülakat Teknikleri Eğitimi

Bu eğitim mülakat konusunda deneyimi olmayan Katılımcıların mülakat süreci ve süreç kapsamında mülakat yapan kişinin yapması ve yapmaması gereken konularla ilgili bilgilendirilmesini amaçlamaktadır.

Eğitim yaygın olarak kullanılan mülakat türleri ve sürecin her biri için nasıl yapılandırıldığı hakkında Katılımcıları bilgilendirmekte ve Katılımcılara her bir mülakat türünü deneyimleme olanağı sağlamaktadır.

Eğitimin Hedefleri

Eğitimin sonunda katılımcılar;

 • Mülakatın amacını ve mülakat sürecinin hangi unsurlardan oluştuğunu açıklayabilecekler,
 • Mülakat sürecinin her bir aşamada mülakatı yapan kişinin neler yapması ya da yapmaması gerektiğini bilecekler,
 • Yaygın olarak kullanılan mülakat türleri hakkında bilgi sahibi olacak, sürecin farklı türlerde nasıl farklılık gösterdiğini bilecekler,
 • Her bir mülakat türünü deneyimlemiş olacaklar,
 • Mülakat yapan kişinin hangi tür değerlendirme hatalarına açık olduğunu ve bunları aşmak için ne yapmaları gerektiğini bilecekler.

Ana Başlıklar

 • Mülakat Süreci
 • Mülakat Türleri
  • - Özgeçmiş Mülakatı
  • - Panel Mülakat
  • - Yetkinlik Bazlı Mülakat
 • Etkin görüşmecinin özellikleri
 • Değerlendirme Hataları

Süre

Eğitim 2 gün sürmektedir.