BM Küresel İlkeler Sözleşmesi

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Global Compact, sürekli rekabet içindeki iş dünyasında ortak bir kalkınma kültürü oluşturmak üzere evrensel ilkeler öneren yenilikçi bir kurumsal sorumluluk yaklaşımı. Vizyonu, “sürdürülebilir ve kapsamlı küresel ekonomi” olan Sözleşme’ye taraf olmak tamamen gönüllülük esasına dayanıyor.

Bu kapsamda, BM, insan hakları, çalışma koşulları, çevre koruma ve yolsuzlukla mücadele başlıklarında 10 temel prensip belirledi. Bugün, dünyanın en geniş gönüllü platformunu oluşturan binlerce şirket, sendika ve sivil toplum örgütü, bu evrensel ilkeleri; iş stratejilerinin, operasyonlarının ve kültürlerinin bir parçası haline getireceklerini ilan ederek Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalıyor.

Adaletli işe alım, terfi, yedekleme, potansiyel belirleme başta olmak üzere İnsan Kaynakları’nın birçok alanında bilimsel, objektif, global standartlarda ve etik ilkelere uygun çözümler üreten Assessment Systems olarak kurulduğumuz günden bu yana doğal olarak uyguladığımız ilkelerin yer aldığı BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalayarak sürdürülebilir kalkınmaya verdiğimiz desteği de ortaya koyduk.

Bu sözleşmeyi imzalayarak Birleşmiş Milletlere bu ilkelere uymaya devam edeceğimiz sözünü verdik. Bu sözü tuttuğumuzu hatta geliştirdiğimizi de her yıl hazırlayacağımız Communication on Progress (COP) raporuyla kamuoyuyla paylaşacağız.

Kürsel İlkeler Sözleşmesinin 10 Temel ilkesi:

İnsan Hakları
İlke 1. İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve haklara saygı duymalı.
İlke 2. İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı.

Çalışma Standartları
İlke 3. İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli.
İlke 4. Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli.
İlke 5. Her tülü çocuk işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli.
İlke 6. İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli.

Çevre
İlke 7. İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli.
İlke 8. Çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek verilmeli.
İlke 9. Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli.

Yolsuzlukla Mücadele
10. İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı.

Detaylı Bilgi:
http://www.globalcompactturkiye.org/