Ölçme ve değerlendirme alanında öncü kurumlar arasında yer alan Assessment Systems, 600 satış profesyoneli üzerinde yaptığı araştırmayla 6 farklı sektördeki satış çalışanlarının yetkinlik profilini çıkardı. Araştırmanın sonuçları, sektörel farklılıkların satış profesyonellerinin sahip oldukları yetkinliklerde farklılıklara yol açtığını ortaya koydu. Araştırma ilaç, bankacılık, sigortacılık, perakende (mağazacılık), emlak ve tele-marketing (tele-satış) alanlarında faaliyet göstermekte olan firmaların satış çalışanları üzerinde gerçekleştirildi. Çalışmaya her sektörden 100 satış elemanı dahil edildi. Buna göre toplam 600 satış profesyonelinin satış yetkinlikleri değerlendirilerek sektörler arası kıyaslama yapıldı. Çalışma, Assessment Systems Online Değerlendirme Sitesi kullanılarak web üzerinden 3 aylık, bir zaman dilimi içerisinde gerçekleştirildi. Proje kapsamında satış profesyonellerinden Salecom Yetkinlik Envanteri’nde yer alan toplam 50 ifadeye yanıt vermesi istendi. Araştırmaya katılan satış profesyonellerinin yaş ortalaması 28,6, satış deneyimleri ise ortalama 6,4 yıl. %57’si lise mezunu; geri kalan %43’ü ise lisans ve üzeri eğitim düzeyine sahip.