TMED Tıbbi Mümessil Pozisyonuna Özgü Yetenek Testi

TMED, ilaç sektöründe tıbbi mümessil pozisyonlarına yönelik geliştirilmiş bir yetenek testidir. TMED içeriğinde yer alan sorular bütünüyle ilaç sektöründe çalışanların iş içeriklerine özgü hazırlanmıştır. Bununla birlikte soruları çözmek için kişinin mesleki bilgiye ve iş deneyimine sahip olması gerekmemektedir.

İşe Alımda Kullanıldığı Pozisyonlar

  • Tıbbi Mümessil adayları

Özellikler

İçerik
  • Sayısal
  • Sözel
  • Analitik Düşünme
  • Sayısal/Sözel Dikkat
Versiyonlar
  • Form B: Kısa Versiyon (20 soru, 30 dakika)
  • Form C: Zorluk Düzeyi Azaltılmış Versiyon
Soru Sayısı 40 Süre 50 Dakika Online Kullanım
  • Gözetimli
  • Gözetimsiz