TEAD Denetim/Finans Pozisyonuna Özgü Yetenek Testi

TEAD, denetim pozisyonlarına yönelik geliştirilmiş bir yetenek testidir. TEAD içeriğinde yer alan sorular bütünüyle denetim pozisyonunda çalışanların iş içeriklerine özgü hazırlanmıştır. Bununla birlikte soruları çözmek için kişinin mesleki bilgiye ve iş deneyimine sahip olması gerekmemektedir.

İşe Alımda Kullanıldığı Pozisyonlar

 • Müfettiş yardımcısı adayları
 • İç kontrol adayları
 • Muhasebe pozisyonları adayları

Özellikler

İçerik
 • Sayısal
 • Sözel
 • Analitik Düşünme
 • Sayısal/Sözel Dikkat
Versiyonlar
 • Form B: Kısa Versiyon (20 soru, 30 dakika)
 • Form C: Zorluk Düzeyi Azaltılmış Versiyon
Soru Sayısı 40 Süre 60 Dakika Online Kullanım
 • Gözetimli
 • Gözetimsiz