Saville SWIFT Yetenek Testi

Saville tarafından geliştirilmiş SWIFT Yetenek Testi, bireyin muhakeme yeteneğini sayısal ve sözel testlerle değerlendirmektedir.

SWIFT geleneksel testlere kıyasla daha kısa sürede tamamlanır ve aday hakkında daha kapsamlı bir değerlendirme sunar. Online kullanılabilmesi ve kısa sürede tamamlanma özelliği hem aday hem de İnsan Kaynakları profesyoneli açısından değerlendirme sürecini daha pratik hale getirmekte, görünüm geçerliliğine sahip sorulara sahip olması ise adayın olumlu bir değerlendirme deneyimi yaşamasına katkıda bulunmaktadır.

İşe Alımda Kullanıldığı Pozisyonlar

  • Yeni mezun ya da deneyimsiz adaylar
  • Yönetici adayları

Özellikler

İçerik
  • Sayısal
  • Sözel
  • Diyagramatik
Soru Sayısı 24 Süre 18 Dakika Online Kullanım
  • Gözetimli
  • Gözetimsiz