Yetenek Testleri

Assessment Systems Yetenek Testleri, geleneksel soru türleri yerine işle bağlantısı yüksek soru türlerini içerir. Pozisyona özgü yetenek testleri, pozisyonla ilgili herhangi bir mesleki bilgi içermeyen ancak görünüm olarak soruların pozisyona özel detaylar içerdiği yetenek testleridir. Soruların pozisyona özel olması adayların testi başvurdukları pozisyonla ilgili görmesine ve sonuç olarak değerlendirme sürecini adil ve olumlu olarak değerlendirmesine yol açmaktadır.

Assessment Systems farklı pozisyonlara özgü geliştirilmiş on beşe yakın yetenek testi alternatifine sahiptir.

Testlerde değerlendirme genel olarak 4 temel yetenek üzerinden gerçekleştirilir.

Yetenek Tanımı İş Hayatında Karşılık Gelen Örnek Davranışlar
Analitik Düşünme Bireyin olay ve olgular arasında neden sonuç ilişkisi kurabilme yeteneği. Bir sorunu belirli bir sistematik ve mantık sırasında çözümleyebilme, işiyle ilgili verdiği bir kararın sonuçlarını öngörebilme gibi.
Sayısal Bireyin aritmetik işlemleri hızlı ve hatasız yapabilme ve sayısal verileri kullanarak sonuç çıkarabilme yeteneği Sayısal veri içeren raporlar hazırlama ya da bu tür raporlarda yer alan verileri yorumlayabilme gibi.
Sözel Bireyin sözel metinleri doğru bir biçimde anlamlandırabilme yeteneği Mevzuat, prosedür, sözleşme gibi yazılı metinleri doğru bir biçimde anlama ve yorumlama gibi.
Dikkat Bireyin sayısal, sözel ya da görsel uyaranlardaki (rakam, harf ya da şekillerdeki) farklılıkları ayırt edebilme yeteneği Müşteri adı ya da kimlik bilgileri gibi sayısal ve sözel unsurlar içeren metinleri hatasız kaydetme, müşteri evrakları ya da imza kontrollerini doğru gerçekleştirme gibi

Kullanım Özellikleri


Online Kullanım
 • Gözetimli: Gözetmen eşliğinde ofis ortamında bilgisayar üzerinden kullanımı içerir. Geleneksel kağıt kalem uygulamasında kullanılan test kitapçığıyla aynı test kitapçığı kullanır.
 • Gözetimsiz: Adayların uzaktan testi aldığı durumu ifade eder. Testin güçlük düzeyi itibariyle birbirine denk çok sayıda paralel test kitapçığı kullanılır. Uygulamada adaylar belirli bir gün ve saat aralığında toplu olarak sınava alınmaktadır. Sınav sonucunda başarılı olup mülakata çağrılan adaylara testin kısa formu uygulanarak sonuçların doğrulanması önerilir.
Geleneksel Kullanım
 • Test uygulamasının test kitapçığının matbu formunun kullanılarak gerçekleştirilmesini ifade eder. Bu durumda optik form verileri Spica Online Test Platformuna aktarılarak rapor alınması mümkündür.
Versiyonlar
 • Testler soru sayısına ve zorluk düzeyine göre farklı versiyonlara sahiptir. Aday kitlesinin özelliklerine göre aynı testin farklı versiyonları kullanılabilmektedir.
  • Form A: Orijinal Versiyon
  • Form B: Kısa Versiyon
  • Form C: Zorluk Düzeyi Azaltılmış Versiyon
Kuruma Özgü Revizyon
 • Soruların bir kısmının kuruma özgü hale getirilmesini ifade etmektedir. Ayrıca geleneksel kullanımda istenirse test kitapçıklarının kapaklarına kurum logosu eklenebilmektedir.
Pratik Raporlama
 • Test sonuçları Spica Online Test Platformu üzerinden anında raporlanabilmektedir.
 • Pozisyon bazında ideal profil belirlenmesi durumunda sonuçlar pozisyona uygunluk yüzdelerini içerecek şekilde sunulmaktadır.
 • Test sonuçları tek bir toplam puan yerine ölçülen boyutlar bazında puanlama sunacak şekilde raporlanmaktadır.
 • Raporlar, değerlendirilen yetenekle ilgili iş hayatında karşılık gelen davranışları içermesi nedeniyle kolay yorumlanabilir niteliktedir.