Zorluklarla Başa Çıkma Envanteri

Zorluklarla başa çıkma becerisi, bireyin başarılı olmak ve kişisel etkinliğini sürdürmek için baskılara, zorluklara ve değişime adapte olabilme kapasitesidir.

a&dc tarafından geliştirilmiş olan Zorluklarla Başa Çıkma Envanteri, The Resilience Questionnaire™ bireyin zorluklara karşı olumlu tepki verme becerisi üzerinde etkili olan psikolojik, zihinsel ve davranışsal kalıpları değerlendirmektedir. Envanter, kişinin zorluklarla başa çıkan biri olup olmadığını belirlemekten çok zorluklarla başa çıkma becerilerinin geliştirilmesine odaklanmaktadır.

Örnek Rapor

İşe Alımda ya da Yetenek Yönetiminde Kullanıldığı Pozisyonlar

 • Çalışanlara yönelik olarak gerçekleştirilecek koçluk uygulamaları öncesinde
 • Yüksek performansa sahip çalışanların belirlenmesinde

Özellikler

İçerik
 • Potansiyeline İnanma
 • İyimserlik
 • Hedef Odaklı Hareket Etme
 • Değişime Uyum
 • Yenilikçilik
 • Zorlukların Üstüne Gitme
 • Duyguları Yönetme
 • Destek Arama
İfade Sayısı 54 Süre 15 Dakika Kullanım Online

Rapor Özellikleri

Zorluklarla Başa Çıkma Envanteri 4 bölümden oluşan kapsamlı bir değerlendirme raporu sunmaktadır:

 • Zorluklarla Başa Çıkmanın Sekiz Bileşeni
 • Yanıt Tarzı Göstergeleri
 • Zorluklarla Başa Çıkma Profili
 • Yorumlama ve Mülakat Rehberi