Saville WAVE® Odak Tarzlar Envanteri

Saville Wave® Odak Tarzlar Envanteri, İngiltere’nin en iyi 10 psikoloğundan biri seçilmiş olan Profesör Peter Saville tarafından geliştirilmiş olan Wave® Profesyonel Tarzlar Envanteri’nin kısa versiyonudur. Envanter 4 küme altında ve 12 bölümde toplam 36 kişilik boyutunu ölçmektedir. Kısa sürede tamamlanması nedeniyle çok sayıda kişinin değerlendirilmesinin gerekli olduğu durumlarda tercih edilmektedir.

Kullanım Alanları

 • Giriş pozisyonlarının işe alım süreçlerinde
 • Çalışanların gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesinde

Özellikler

İçerik
Düşünme
 • Değerlendiren
 • Araştıran
 • Yaratıcı
Etki
 • Sosyal
 • Etkili
 • Girişken
Uyum
 • Dayanıklı
 • Esnek
 • Destekleyen
Sonuç
 • Sorumluluk Sahibi
 • Planlı Hareket Eden
 • Azimli
İfade Sayısı 72 Süre 13 Dakika Kullanım Online

Rapor Özellikleri

Wave® Odak Tarzlar Envanteri 4 bölümden oluşan kapsamlı bir değerlendirme raporu sunmaktadır:

 • Yanıtlama Tarzıyla İlgili Özet
 • Psikometrik Profil (1 sayfa)
 • Yetkinliklere İlişkin Potansiyel Profili
 • Kültüre/Çevreye Uyum Tahmini

Alternatif Rapor Türleri

Wave® Odak Tarzlar Envanteri farklı amaçlar için 6 ayrı rapor alternatiflerine sahiptir.

Kişisel Rapor
Değerlendirilen kişiye geribildirim vermek amacıyla kullanılan rapor türüdür. Bireyin güçlü ve gelişime açık yönleriyle ilgili kapsamlı bilgi içerir.

Örnek Rapor

Yönetici Raporu
Değerlendirilen kişinin yöneticisine kişi hakkında bilgi sağlamak amacıyla kullanılan rapor türüdür. Yöneticinin farklı değerlendirilen kişileri birbiriyle kıyaslamasını sağlar ve kişinin performansını artıracak ve azaltacak unsurlar hakkında bilgiler sunar.

Örnek Rapor

Mülakat Rehberi
Envanter sonuçlarına göre yetkinlik bazlı mülakat soruları sunan rapor türüdür. Bireyin hangi özelliklerinin sorgulanması gerektiği konusunda mülakat yapan kişiyi yönlendirir. Ayrıca kurum içerisinde yetkinlik bazlı mülakat gerçekleştiren kişilerin standart bir formatta mülakat yapmasını sağlar.

Örnek Rapor

Gelişim Raporu
Bireyin güçlü ve gelişime açık yönlerini ortaya koyan rapor türüdür. Bireyin tam kapasitesine ulaşabilmesi için ihtiyacı olan gelişim alanlarıyla ilgili gelişim önerileri sunar.

Örnek Rapor

Tarzlar Raporu
Bireyin iş yapma tarzlarını insan ya da iş odaklı olma başlıklarına göre ele alan rapor türüdür.

Örnek Rapor

Takım Rolleri
Bireyin yüksek performans gösteren takımlara katkıda bulunabilmesi için en çok ve en az hangi rollere uygun olduğunu içeren rapor türüdür.

Örnek Rapor