ENTCOM Girişimci Özellikleri Envanteri

ENTCOM, bireyin girişimci özelliklerine sahip olma düzeyini belirlemeye yönelik geliştirilmiş bir kişilik envanteridir. Envanter 5 ana boyut altında toplam 18 özelliği değerlendirmektedir. Bu özelliklerin 14’ü girişimci özellikleri, diğer 4’ü ise girişimcinin başarılı olmasını destekleyecek nitelikteki yetkinliklerdir.

Örnek Rapor

Kullanım Alanı

 • Girişimcilerin değerlendirilmesinde
 • Kurum içinde girişimci özelliklerine sahip bireylerin değerlendirilmesinde

Özellikler

İçerik
Başarılı Olma Arzusu
 • Başarı Güdüsü
 • Rekabet Etme Arzusu
 • Çok Çalışma İsteği
 • Kendini Geliştirme Merakı
Harekete Geçme İsteği
 • Kaderini Belirleme Arzusu
 • Bağımsız Hareket Etme İsteği
 • Kendine İnanma
 • Sabırsızlık
Risk Alma Eğilimi
 • Risk Almaya Yatkınlık
 • Belirsizliğe Tolerans
 • Pozitif Bakış Açısı
Hayalgücü ve Yaratıcı Düşünme
 • Yaratıcı Düşünme
 • Zengin Hayalgücü
 • Fırsatları Görme
Girişimciliği Destekleyen Yetkinlikler
 • İkna Edici İletişim
 • İlişki Kurma ve Geliştirme
 • Planlama ve Organizasyon
 • Liderlik Becerisi
İfade Sayısı 120 Süre 25 Dakika Kullanım Online