EICOM PLUS 360

EICOM PLUS, Türk kültürüne uygun olarak geliştirilmiş ilk yetkinlik envanteridir. Envanter duygusal ve bilişsel zekaya dayalı toplam 26 yetkinliği değerlendirmektedir.

Yetkinlikler içerisinden kurum ihtiyaçlarını karşılayacak olanlar seçilerek 360 derece uygulaması kuruma özel yapılandırılabilmektedir. Uygulama Spica Online Test Platformu üzerinden gerçekleştirilmektedir. Sistem üzerinde değerlendirici grupları (yönetici, iş arkadaşları, astlar, müşteri) tanımlanmakta ve katılımcılara davet e-postaları ve hatırlatma uyarıları gönderilmektedir. EICOM PLUS 360 raporu kişinin gelişime açık alanları için gelişim önerileri sunmaktadır.

Örnek Rapor

Kullanım Alanları

 • Tüm beyaz yaka pozisyonlarında gelişim amaçlı yetkinlik değerlendirme sürecinde

Özellikler

İçerik
Kendinin Farkında Olma
 • Duygularının Farkında Olma
 • Kendine Güven
 • Kendini Doğru Değerlendirme
Kendini Yönetme
 • Başarı Odaklılık
 • Değerlerine Bağlılık
 • İyimserlik
 • İnisiyatif Kullanma
 • Kendine Hakim Olma
 • Değişime Uyum
 • Yenilikçilik
Sosyal Farkındalık
 • Empati
 • Müşteri Odaklılık
 • Organizasyonel Farkındalık
İlişki Yönetimi
 • Başkalarını Geliştirme
 • Çatışma Yönetimi
 • Değişime Öncülük Etme
 • İkna Yeteneği
 • İletişim Becerisi
 • İlişki Kurma
 • Liderlik Becerisi
 • Takım Çalışmasına
Bilişsel Yenilikler
 • Analitik Düşünme
 • Soyut Düşünme
 • Kantitatif Düşünme
 • Stratejik Düşünme
 • Teknik Uzmanlık
İfade Sayısı 170 Süre 40 Dakika Kullanım Online