a&dc Yetkinlik Bazlı Mülakat Eğitimi

Yetkinlik bazlı mülakat, yetkinlikleri değerlendirmeye yönelik gerçekleştirilen yapılandırılmış bir mülakat türüdür. Araştırmalar, yapılandırılmış mülakatların, yapılandırılmamış olanlara kıyasla adayın gelecekteki iş performansını tahmin etmede iki kat daha fazla etkin sonuç verdiğini göstermektedir. Bu eğitim, katılımcıların etkin bir biçimde Yetkinlik Bazlı Mülakat gerçekleştirebilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Assessment Systems olarak, global iş ortağımız a&dc tarafından alanında referans olarak kabul edilen a&dc Competency Based Interview eğitimini veriyoruz. Eğitime katılanlar, eğitimin sonunda gerçekleştirilecek sınav sonucunda başarılı olmaları halinde, İngiliz Psikologlar Derneği (The British Psychological Society) onaylı uluslararası geçerliliğe sahip sertifikaya sahip olmaya hak kazanmaktadır.

Eğitimin Hedefleri

Eğitimin sonunda katılımcılar;

  • Yetkinlik Bazlı Mülakatın amacını ve temel ilkelerini açıklayabilecekler,
  • Mülakata hazırlık yapmak için uygun araçları kullanmayı ve mülakat öncesinde soracakları soruları belirlemeyi öğrenecekler,
  • Yetkinlik Bazlı Mülakat tekniklerini kullanabildiklerini çeşitli uygulamalar eşliğinde ortaya koyabilecekler,
  • Yetkinlik Bazlı Mülakat boyunca veri toplamayı, verileri sınıflandırmayı ve buna göre değerlendirme yapmayı uygulamalı olarak gerçekleştirecekler.

Ana Başlıklar

  • Yetkinliklerin belirlenmesi
  • Yetkinlik bazlı soru tasarımı
  • Etkin görüşmecinin özellikleri
  • Mülakatın uygulama aşamaları
  • Kanıtların değerlendirilmesi

Süre

Eğitim 2 gün sürmektedir.