Kişilik ya da Yetkinlik Envanteri Akreditasyon Eğitimi

Bu eğitim Katılımcılara Saville WAVE® ve Assessment Systems kişilik ya da yetkinlik envanterlerini uygulama, sonuçlarını yorumlama ve değerlendirilen kişiye geribildirim verme konularında bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlamaktadır. Eğitimde başarılı olanlar ilgili kişilik ya da yetkinlik envanterinin kullanımına ilişkin yeterlilik belgesi elde etmeye hak kazanmaktadır.

Eğitimin Hedefleri

Eğitimin sonunda katılımcılar;

  • Eğitimin konusu olan Saville Consulting ya da Assessment Systems kişilik ya da yetkinlik envanterini kullanabilir hale gelecek,
  • Kişilik, motivasyon ve yetkinlik kavramları ve bunların değerlendirilmesiyle ilgili temel konular hakkında bilgi sahibi olacak,
  • Eğitimin konusu olan Saville Consulting ya da Assessment Systems kişilik ya da yetkinlik envanterinin sonuçlarını yorumlayabilecek ve bu sonuçlar üzerinden geribildirim verebilecek,
  • Farklı insan kaynakları uygulamaları için envanterlerin hangi tür raporlarının uygun olduğunu belirleyebilecek,
  • Örnek olaylar üzerinden envanterlerin işe alım ve yetenek yönetimi uygulamalarında kullanımına yönelik pratik beceriler kazanacak.

Süre

Eğitim 1 gün sürmektedir.