a&dc Merkez Yönetimi Eğitimi

Merkez Yönetimi Eğitimi, katılımcılara Değerlendirme Merkezi uygulamasının yapılandırılmasıyla ilgili bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Değerlendirici Eğitimi’nde herhangi bir Değerlendirme Merkezi uygulamasının nasıl yapılandırılacağı hakkında bilgi verilmemektedir. Bu eğitimde katılımcılara tüm detaylarıyla bir Değerlendirme Merkezi sürecinin nasıl yapılandırılması gerektiğine ilişkin bilgiler aktarılmaktadır. Bu eğitim global iş ortağımız a&dc’nin Center Design and Management eğitimidir.

Eğitimin Hedefleri

Eğitimin sonunda katılımcılar;

  • Değerlendirme ve Gelişim Merkezi için uygun egzersizleri belirleyebilecek ve yetkinlik entegrasyon matrisi oluşturabilecekler.
  • Değerlendirme ve Gelişim Merkezi uygulaması için zaman çizelgesi oluşturabilecekler ve Katılımcı, Değerlendirici ve Rol Oyuncusunun programlarını hazırlayabilecekler.
  • Etkin bir Değerlendirme ve Gelişim Merkezi için gerekli kaynakları belirleyebilecekler.

Ana Başlıklar

  • Egzersiz Yetkinlik Matrisi Oluşturma (Entegrasyon)
  • Egzersiz Seçimi ve Değerlendirme Formu Oluşturma
  • Zaman Planı Oluşturma
  • Değerlendirme Merkezi Sürecinin Yönetiminde Kritik Konular

Süre

Eğitim 1 gün sürmektedir.