a&dc Geribildirim Eğitimi

Geribildirim Eğitimi, katılımcılara Değerlendirme Merkezi sonrasında uygulamaya katılan bireylere performansları hakkında geribildirim verebilmeleri için gerekli becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Assessment Systems olarak, global iş ortağımız a&dc’nin Feedback Skills eğitimini veriyoruz. Eğitime katılanlar, eğitimin sonunda gerçekleştirilecek sınav sonucunda başarılı olmaları halinde, İngiliz Psikologlar Derneği (The British Psychological Society) onaylı uluslararası geçerliliğe sahip Değerlendirici sertifikasına sahip olmaya hak kazanmaktadır.

Eğitimin Hedefleri

Eğitimin sonunda katılımcılar;

  • Farklı türlerdeki geribildirim tekniklerini açıklayabilecekler.
  • Geribildirim vermek için gereken becerileri sergileyebilecekler.
  • Geribildirim seansına hazırlık yapıp geribildirim verebilecekler.
  • Katılımcıya gelişim planı oluşturabilecekler.
  • Geribildirim verilmesi zor ya da geribildirime direnç gösteren Katılımcılara nasıl yaklaşmaları gerektiğini öğrenecekler.

Ana Başlıklar

  • Değerlendirme Merkezi’nde Geribildirim Süreci
  • Geribildirim Becerileri ve Teknikler
  • Katılımcıda Farkındalık Yaratma
  • Direnç Gösteren Katılımcılarla Başa Çıkma

Süre

Eğitim 2 gün sürmektedir.