Egzersiz Türleri

Değerlendirme ve Gelişim Merkezi uygulamalarında simülasyon içeren egzersizler kullanılmaktadır. Bu tür egzersizler, bireylerin yetkinliklerinin sergiledikleri davranışlar dikkate alınarak değerlendirilmesini sağlar. İş benzeri içeriklerin kullanılması ve değerlendirmenin kanıtlara dayalı olması nedeniyle bireylerin yetkinlikleri hakkında etkin bir değerlendirme yapılmasına yardımcı olur.

Değerlendirme ve Gelişim Merkezi uygulamalarında 5 temel egzersiz türü kullanılmaktadır. Uygulamanın Değerlendirme ve Gelişim Merkezi olarak kabul edilebilmesi için bu egzersiz türlerinden en az ikisinin kullanılması gerekir. Buna karşın adı Değerlendirme Merkezi olarak adlandırılamasa bile işe alım uygulamalarında tek bir egzersiz kullanılarak işe alım süreci zenginleştirilebilir.

 • Analiz Egzersizi
 • Bekleyen İşler
 • Gerçekleri Bulma
 • Grup Çalışması
 • Rol Oyunu

Uygulamada sektöre ya da pozisyona özgü (tercih edilmezse sektör dışı) standart Assessment Systems ve/veya a&dc egzersizleri kullanılmaktadır. Talep edilmesi durumunda tüm egzersizler kuruma özgü geliştirilebilmektedir.

Kurum içi Değerlendiriciler kullanılarak gerçekleştirilecek Değerlendirme ve Gelişim Merkezi uygulamaları için AC-EXS™ Egzersiz Kataloğu’nda yer alan a&dc egzersizleri kiralanabilmekte ya da kuruma ya da pozisyona özgü egzersiz içerikleri geliştirilebilmektedir.

 • Analiz Egzersizi
 • Bekleyen İşler
 • Gerçekleri Bulma
 • Grup Çalışması
 • Rol Oyunu

Analiz egzersizi kapsamında Katılımcıya bir görev verilmekte ve bu görevle ilgili bilmesi gereken tüm detayların yer aldığı egzersiz içeriği üzerinde çalışıp aksiyon planları oluşturması ve bunları sözlü olarak aktarması istenmektedir.

AŞAMALAR İÇERİK SÜRE
Hazırlık Katılımcıdan egzersiz üzerinde tek başına çalışarak içerikte kendisinden beklenen görev doğrultusunda yapacaklarını özetleyen bir hazırlık yapması istenir. 40 dakika. Egzersiz içeriğine hazırlık süresi göre değişir.
Aktarım Katılımcı içerikte kendisinden beklenen görevler doğrultusunda neler yapmayı planladığını sözlü olarak Değerlendiriciye aktarır. Bu süre boyunca Değerlendirici kendisine müdahale etmez. 15 dakika
Soru Cevap Katılımcının aktarımı bittiğinde Değerlendirici aktardıklarını netleştirmek adına kendisine çeşitli sorular yöneltir. 15 dakika

Uygun Olduğu Pozisyonlar

 • Yaptığı iş gereği detaylı analiz yapması gereken pozisyonlar

Değerlendirilen Yetkinlikler

 • Problem Çözme
 • Analiz ve Karar Verme
 • Ticari Bakış Açısı
 • Planlama ve Organizasyon
 • İkna Edici İletişim

Egzersiz Kataloğu

AC-EXS™ Değerlendirme ve Gelişim Merkezi alanında lider kuruluş olan global iş ortağımız a&dc’nin 50’den fazla ülkede kullanılan dünyanın en geniş Değerlendirme ve Gelişim Merkezi egzersizi kataloğudur. AC-EXS™ içerisinde çeşitli sektör ya da pozisyonlara yönelik, farklı unvan seviyeleri için geliştirilmiş 300’e yakın Değerlendirme ve Gelişim Merkezi egzersizi yer almaktadır.

Bekleyen İşler egzersizi kapsamında Katılımcıya içerisinde çeşitli işlerin yer aldığı bir içerik verilmektedir. Katılımcının yapması gereken bu işleri öncelik sırasına dizmek ve yaptığı sıralamayı gerekçeleriyle birlikte Değerlendiriciye aktarmaktır.

AŞAMALAR İÇERİK SÜRE
Hazırlık Katılımcıdan egzersiz üzerinde bireysel olarak çalışarak içerikteki işleri öncelik sırasına dizmesi istenir. 20 dakika.Egzersiz içeriğine hazırlık süresi göre değişir.
Aktarım Katılımcı içerikteki işlerle ilgili yaptığı sıralamayı gerekçeleriyle birlikte Değerlendiriciye aktarır. Bu süre boyunca Değerlendirici kendisine müdahale etmez. 15 dakika
Soru Cevap Katılımcının aktarımı bittiğinde Değerlendirici aktardıklarını netleştirmek adına kendisine çeşitli sorular yöneltir. 15 dakika

Uygun Olduğu Pozisyonlar

 • Proje yönetiminin öne çıktığı pozisyonlar
 • İş takibi ve kontrolün önemli olduğu ilk kademe yönetici pozisyonları
 • Operasyonel pozisyonlar

Değerlendirilen Yetkinlikler

Bekleyen İşler Egzersizi kapsamında değerlendirilebilen yetkinliklerden bazıları şunlardır:

 • Planlama ve Organizasyon
 • Problem Çözme
 • Analiz ve Karar Verme
 • İkna Edici İletişim
 • Yöneticilik Becerisi

Egzersiz Kataloğu

AC-EXS™ Değerlendirme ve Gelişim Merkezi alanında lider kuruluş olan global iş ortağımız a&dc’nin 50’den fazla ülkede kullanılan dünyanın en geniş Değerlendirme ve Gelişim Merkezi egzersizi kataloğudur. AC-EXS™ içerisinde çeşitli sektör ya da pozisyonlara yönelik, farklı unvan seviyeleri için geliştirilmiş 300’e yakın Değerlendirme ve Gelişim Merkezi egzersizi yer almaktadır.

Online Inbox™

Inbox™ a&dc tarafından geliştirilmiş Bekleyen İşler uygulamasının Microsoft Outlook formatında online olarak uygulanabilir versiyonudur. Inbox™ katılımcıya iş hayatının günlük işleyişini yansıtan gerçekçi bir değerlendirme ortamı sunarken, değerlendirici için geleneksel yönteme kıyasla daha etkin ve verimli bir değerlendirme süreci sağlar.

Gerçekleri Bulma egzersizi kapsamında bir durum verilmekte ve bu durumla ilgili iki alternatiften birini seçmesi istenmektedir. Katılımcı seçim yapabilmesini sağlayacak yeterli veriye sahip olmadığı için Değerlendiriciye sorular sorarak bilgi toplaması gerekmektedir.

AŞAMALAR İÇERİK SÜRE
Hazırlık Katılımcı egzersizde kendisine sunulan iki alternatiften birine karar verebilmek için Değerlendiriciye yönelteceği soruları hazırlar. 15 dakika.Egzersiz içeriğine hazırlık süresi göre değişir.
Soru Sorma Katılımcı hazırladığı soruları Değerlendiriciye yöneltir. Değerlendirici sorulan sorulara, elindeki konuyla ilgili sorulabilecek ya da karar vermek için işe yarar nitelikte olan olası soruların yanıtları doğrultusunda yanıt verir. 15 dakika
Karar Verme Katılımcı sorularını tamamladıktan sonra kendisinden karar vermesi ve kararının gerekçeleriyle açıklaması istenir. 5 dakika
Soru Cevap Değerlendirici Katılımcının sormadığı konu başlıklarıyla ilgili kendisine yeni bilgiler aktarır ve kendisinden bu bilgiler doğrultusunda verdiği kararı yeniden değerlendirmesini ister. 15 dakika

Uygun Olduğu Pozisyonlar

 • Araştırma yapmanın ve veri toplamanın önemli olduğu pozisyonlar
 • Karar vermenin önemli olduğu orta ya da üst kademe yönetsel pozisyonlar

Değerlendirilen Yetkinlikler

Gerçekleri Bulma egzersizi kapsamında değerlendirilebilen yetkinliklerden bazıları:

 • Analiz ve Karar Verme
 • Ticari Bakış Açısı
 • İkna Edici İletişim
 • Sürekli Öğrenme

Egzersiz Kataloğu

AC-EXS™ Değerlendirme ve Gelişim Merkezi alanında lider kuruluş olan global iş ortağımız a&dc’nin 50’den fazla ülkede kullanılan dünyanın en geniş Değerlendirme ve Gelişim Merkezi egzersizi kataloğudur. AC-EXS™ içerisinde çeşitli sektör ya da pozisyonlara yönelik, farklı unvan seviyeleri için geliştirilmiş 300’e yakın Değerlendirme ve Gelişim Merkezi egzersizi yer almaktadır.

Grup Çalışması egzersizi kapsamında Katılımcılardan (en az 4, en fazla 6 kişi) egzersiz içeriğinde belirtilen konu ve amaç doğrultusunda tartışmaları ve ortak bir sonuca ulaşmaları istenmektedir.

AŞAMALAR İÇERİK SÜRE
Hazırlık Katılımcılardan egzersiz içeriği üzerinde bireysel olarak çalışarak içerikte verilen tartışma konuları hakkında hazırlık yapması istenir. 20 dakika.Egzersiz içeriğine ve Katılımcı sayısına göre hazırlık süresi değişir.
Tartışma Katılımcılar içerikte verilen konuları kendi aralarında tartışırlar ve ortak bir sonuca ulaşmaya çalışır. Değerlendiriciler uygulama süresince ya sonrasında Katılımcılara soru sormaz ya da tartışma esnasında araya girmez. 20 dakika.Katılımcı sayısına göre değişir.

Uygun Olduğu Pozisyonlar

 • Sosyal becerilerin önemli olduğu pozisyonlar
 • Takım çalışmasının önemli olduğu pozisyonlar

Değerlendirilen Yetkinlikler

Grup Çalışması egzersizi kapsamında değerlendirilebilen yetkinliklerden bazıları:

 • İkna Edici İletişim
 • İşbirliği ve Uyum
 • Problem Çözme
 • Müşteri Odaklılık

Egzersiz Kataloğu

AC-EXS™ Değerlendirme ve Gelişim Merkezi alanında lider kuruluş olan global iş ortağımız a&dc’nin 50’den fazla ülkede kullanılan dünyanın en geniş Değerlendirme ve Gelişim Merkezi egzersizi kataloğudur. AC-EXS™ içerisinde çeşitli sektör ya da pozisyonlara yönelik, farklı unvan seviyeleri için geliştirilmiş 300’e yakın Değerlendirme ve Gelişim Merkezi egzersizi yer almaktadır.

Rol Oyunu egzersizi kapsamında Katılımcıdan, egzersiz içeriğinde kendisine verilen göreve uygun olarak çalışanı, iş arkadaşı ya da müşterisi rolünde karşısına gelecek Rol Oyuncusu ile bir görüşme gerçekleştirmesi ve sorununu çözmesi beklenmektedir.

AŞAMALAR İÇERİK SÜRE
Hazırlık Katılımcıdan Rol Oyuncusuyla karşı karşıya gelmeden önce rolü ve görüşmenin konusunu içeren egzersiz içeriği üzerinde bireysel olarak hazırlık yapması istenir. 15 dakika.Egzersiz içeriğine göre hazırlık süresi değişir.
Rol Oyunu Rol Oyunu Katılımcı yapmış olduğu hazırlık çerçevesinde Rol Oyuncusuyla rol oyununu gerçekleştirir. 15 dakika. .

Uygun Olduğu Pozisyonlar

 • Sosyal becerilerin ve ikna yeteneğinin önemli olduğu pozisyonlar
 • Takım çalışmasının önemli olduğu pozisyonlar
 • İlk, orta ve üst kademe yönetsel pozisyonlar

Değerlendirilen Yetkinlikler

Rol Oyunu egzersizi kapsamında değerlendirilebilen yetkinliklerden bazıları:

 • İkna Edici İletişim
 • İşbirliği ve Uyum
 • Problem Çözme
 • Müşteri Odaklılık

Egzersiz Kataloğu

AC-EXS™ Değerlendirme ve Gelişim Merkezi alanında lider kuruluş olan global iş ortağımız a&dc’nin 50’den fazla ülkede kullanılan dünyanın en geniş Değerlendirme ve Gelişim Merkezi egzersizi kataloğudur. AC-EXS™ içerisinde çeşitli sektör ya da pozisyonlara yönelik, farklı unvan seviyeleri için geliştirilmiş 300’e yakın Değerlendirme ve Gelişim Merkezi egzersizi yer almaktadır.