PRIME Değerlendirme ve Gelişim Merkezi

PRIME Değerlendirme ve Gelişim Merkezi paketi, yönetsel olmayan pozisyonlardaki çalışanların ya da işe alım sürecinde bu tür pozisyonlara aday olan bireylerin değerlendirilmesine yöneliktir.

Ağırlıklı olarak kurum bünyesinde farklı fonksiyonlarda ya da unvanlarda çalışan kişiler içerisinden potansiyeli yüksek olanların belirlenmesinde ya da farklı fonksiyona geçiş yapmak isteyen ya da geçiş yapması düşünülen çalışanların yetkinlikleri itibariyle ilgili fonksiyona uygunluğunun belirlenmesinde kullanılmaktadır.

Kullanım Alanları

 • Yönetsel olmayan pozisyonlarda yüksek potansiyele sahip çalışanların belirlenmesi
 • Yönetsel olmayan çalışanların mevcut pozisyonlarına uygunluklarının belirlenmesi
 • Farklı bir alana geçmesi düşünülen çalışanların ilgili alana uygunluklarının belirlenmesi
 • Yedekleme sürecinde bir üst kademe için yetiştirilecek çalışanların belirlenmesi
 • Birleşme ve satın almalarda insan kaynağının değerlendirilmesi
 • Süreç reorganizasyonu kapsamında görev değişikliklerinin belirlenmesi
Özellikler
İçerik
 • 2 Egzersiz
 • EICOM PLUS Yetkinlik Envanteri
Egzersiz Türleri Egzersiz türleri pozisyonun gereklerine göre ve uygulamanın kaç kişi için gerçekleştirileceğine göre farklılık göstermektedir.
 • Grup Çalışması ya da Rol Oyunu (İş Arkadaşı)
 • Analiz Egzersizi ya da Bekleyen İşler
Değerlendiriciler
 • Her Katılımcı 2 farklı Değerlendirici tarafından değerlendirilir.
 • Süreç 2 Değerlendiriciye 1 Katılımcı düşecek şekilde yapılandırılır.
Katılımcı Sayısı
 • Toplamda 10 kişiden fazla Katılımcının olması durumunda günde 10 Katılımcı değerlendirilir.
 • Toplamda 10 kişiden az Katılımcının olması durumunda günde 6 Katılımcı değerlendirilir.
 • Tek bir Katılımcı için değerlendirme yapılabilmektedir.
Yetkinlik Sayısı 5 yetkinlik
Yetkinlikler Potansiyel belirme amacıyla gerçekleştirilen uygulamalarda değerlendirilen yetkinlikler
 • Sürekli Öğrenme
 • Başarı Odaklılık
 • Analiz Yeteneği
 • İkna Edici İletişim

Farklı amaçlar için gerçekleştirilen uygulamalarda fonksiyona özel yetkinlikler belirlenir.
Yetkinlikler, kurum yetkinliklerine göre yapılandırabilmekte ya da uyarlanabilmektedir.

Geribildirim 50 dakika
Rapor Katılımcının her bir yetkinlik özelinde güçlü ve gelişime açık yönlerinin kapsamlı bir biçimde ele alındığı rapor sunulmaktadır.
Alternatif Hizmetler
Gelişim Planı Gelişim Planı Katılımcının gelişime açık olarak değerlendirildiği yetkinlikleri için kendi kendisini geliştirmesine yardımcı olacak gelişim aksiyonları içeren rapor türüdür.
Gelişim Rehberliği Geribildirim seansında Değerlendiricinin kişiye gelişim hedefleri belirlemesi için rehberlik etmesi hizmetini içerir. Bu hizmetin alınması durumunda Geribildirim süresi 90 dakika olarak yapılandırılmaktadır.
Gelişim Takibi Geribildirim veren Değerlendiricinin değerlendirmeyi takip eden iki aylık süre boyunca 15 günde bir Katılımcı ile bir araya gelip gelişim için belirledikleri aksiyon planlarını takip etmesini içerir.