SALES PRIME Değerlendirme ve Gelişim Merkezi

SALES PRIME Değerlendirme ve Gelişim Merkezi paketi, yönetsel olmayan satış pozisyonlardaki çalışanların ya da işe alım sürecinde bu tür pozisyonlara aday olan bireylerin satış yetkinlikleri itibariyle değerlendirilmesine yöneliktir.

Ağırlıklı olarak kurum bünyesinde satış pozisyonunda çalışan kişiler içerisinden potansiyeli yüksek olanların belirlenmesinde ya da çalışanların satış yetkinlikleri itibariyle ilgili pozisyona uygunluğunun belirlenmesinde kullanılmaktadır.

Kullanım Alanları

 • Satış pozisyonlarında yüksek potansiyele sahip çalışanların belirlenmesi
 • Satış çalışanlarının mevcut pozisyonlarına uygunluklarının belirlenmesi
 • Süreç reorganizasyonu kapsamında satış çalışanlarının kendilerinden beklenen yeni rollere uygunluklarının belirlenmesi
Özellikler
İçerik
 • 2 Egzersiz
 • SALECOM Satış Yetkinlikleri Envanteri
Egzersiz Türleri Egzersiz türleri pozisyonun gereklerine göre ve uygulamanın kaç kişi için gerçekleştirileceğine göre farklılık göstermektedir.
 • Grup Çalışması ya da Analiz Egzersizi
 • Rol Oyunu (Satış)
Değerlendiriciler
 • Her Katılımcı 2 farklı Değerlendirici tarafından değerlendirilir.
 • Süreç 2 Değerlendiriciye 1 Katılımcı düşecek şekilde yapılandırılır.
Katılımcı Sayısı
 • Toplamda 10 kişiden fazla Katılımcının olması durumunda günde 10 Katılımcı değerlendirilir.
 • Toplamda 10 kişiden az Katılımcının olması durumunda günde 6 Katılımcı değerlendirilir.
 • Tek bir Katılımcı için değerlendirme yapılabilmektedir.
Yetkinlik Sayısı 5 yetkinlik
Yetkinlikler Satış pozisyonlarında potansiyel belirme amacıyla gerçekleştirilen uygulamalarda değerlendirilen yetkinlikler:
 • Başarı Odaklılık
 • İkna Edici İletişim
 • İlişki Yönetimi
 • Problem Çözme

Farklı amaçlar için gerçekleştirilen uygulamalarda yetkinlikler değişiklik gösterebilir.
Yetkinlikler, kurum yetkinliklerine göre yapılandırabilmekte ya da uyarlanabilmektedir.

Geribildirim 50 dakika
Rapor Katılımcının her bir yetkinlik özelinde güçlü ve gelişime açık yönlerinin kapsamlı bir biçimde ele alındığı rapor sunulmaktadır.
Alternatif Hizmetler
Gelişim Planı Katılımcının gelişime açık olarak değerlendirildiği yetkinlikleri için kendi kendisini geliştirmesine yardımcı olacak gelişim aksiyonları içeren rapor türüdür.
Gelişim Rehberliği Geribildirim seansında Değerlendiricinin kişiye gelişim hedefleri belirlemesi için rehberlik etmesi hizmetini içerir. Bu hizmetin alınması durumunda Geribildirim süresi 90 dakika olarak yapılandırılmaktadır.
Gelişim Takibi Geribildirim veren Değerlendiricinin değerlendirmeyi takip eden iki aylık süre boyunca 15 günde bir Katılımcı ile bir araya gelip gelişim için belirledikleri aksiyon planlarını takip etmesini içerir.