MANAGER Değerlendirme ve Gelişim Merkezi

MANAGER Değerlendirme ve Gelişim Merkezi paketi, ilk kademe yönetici pozisyonlarındaki çalışanların ya da terfi ya da işe alım sürecinde bu tür pozisyonlara aday olan bireylerin değerlendirilmesine yöneliktir.

Ağırlıklı olarak yeni yönetici olacak ya da halihazırda ilk kademe yönetici pozisyonunda çalışan bireylerin yönetsel yetkinliklerinin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Kullanım Alanları

 • İlk kademe yönetici pozisyonuna terfi edecek kişilerin belirlenmesi
 • İlk kademe yöneticilerin gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi
 • İlk kademe yönetici pozisyonuna adayların değerlendirilmesi
Özellikler
İçerik
 • 3 Egzersiz
 • EXCOM Yönetsel Yetkinlikler Envanteri
Egzersiz Türleri Egzersiz türleri pozisyonun gereklerine göre ve uygulamanın kaç kişi için gerçekleştirileceğine göre farklılık göstermektedir.
 • Grup Çalışması ya da Bekleyen İşler
 • Analiz Egzersizi
 • Rol Oyunu (Ast)
Değerlendiriciler
 • Her Katılımcı 2 farklı Değerlendirici tarafından değerlendirilir.
 • Süreç 2 Değerlendiriciye 1 Katılımcı düşecek şekilde yapılandırılır.
Katılımcı Sayısı
 • Toplamda 10 kişiden fazla Katılımcının olması durumunda günde 10 Katılımcı değerlendirilir.
 • Toplamda 10 kişiden az Katılımcının olması durumunda günde 6 Katılımcı değerlendirilir.
 • Tek bir Katılımcı için değerlendirme yapılabilmektedir.
Yetkinlik Sayısı 8 yetkinlik
Yetkinlikler
 • Problem Çözme ve Analiz
 • Planlama ve Organizasyon
 • İkna Edici İletişim
 • Astlarını Yönlendirme
 • Astlarını Motive Etme
 • Astlarını Geliştirme
 • Fonksiyona Özel Yetkinlikler

Yetkinlikler, kurum yetkinliklerine göre yapılandırabilmekte ya da uyarlanabilmektedir.

Geribildirim 50 dakika
Rapor Katılımcının her bir yetkinlik özelinde güçlü ve gelişime açık yönlerinin kapsamlı bir biçimde ele alındığı rapor sunulmaktadır.
Alternatif Hizmetler
Gelişim Planı Katılımcının gelişime açık olarak değerlendirildiği yetkinlikleri için kendi kendisini geliştirmesine yardımcı olacak gelişim aksiyonları içeren rapor türüdür.
Gelişim Rehberliği Geribildirim seansında Değerlendiricinin kişiye gelişim hedefleri belirlemesi için rehberlik etmesi hizmetini içerir. Bu hizmetin alınması durumunda Geribildirim süresi 90 dakika olarak yapılandırılmaktadır.
Gelişim Takibi Geribildirim veren Değerlendiricinin değerlendirmeyi takip eden iki aylık süre boyunca 15 günde bir Katılımcı ile bir araya gelip gelişim için belirledikleri aksiyon planlarını takip etmesini içerir.