a&dc LIVED™ Liderlik Değerlendirme

a&dc LIVED™ Liderlik Değerlendirme ve Geliştirme çözümü, iş dünyasının liderlerini VUCA ortamında başarılı olmalarını sağlamaya yönelik geliştirilmiş dünyadaki tek kapsamlı çözümdür.

VUCA nedir?

“VUCA” terimi, ABD silahlı kuvvetleri tarafından 1990’ların sonlarında, “Soğuk Savaş” ertesinde oluşan Değişken (Volatile), Belirsiz (Uncertain), Karmaşık (Complex) ve Muğlak (Ambiguous) dünyayı tanımlamak üzere ortaya çıkarılmıştır.

Kısa sürede bu kavramın esasında dünyanın genel durumunu tanımladığı anlaşılmıştır. Hatta 2008-09 yıllarında yaşanan mali kriz öncesinde bile, iş dünyasının önde gelen liderleri, bu kaotik, çalkantılı ve hızla değişen iş dünyasını, dünyanın yeni düzenini anlatan “yeni normal” kavramıyla ifade etmeye başlamışlardır.

Şirketlerin VUCA’nın geçici değil süreklilik içeren bir durum olduğu gerçeğini anlamaları ve bu ortamda mücadele etme gücüne sahip liderlere sahip olmaları önem kazanmaktadır. Aksi halde zorluklar karşısında var olmaya devam etmeleri mümkün olmayacaktır.

a&dc LIVED™ Liderlik Modeli

a&dc LIVED™ Liderlik Modeli, bireyin etkin bir liderlik sergilemesi için gerekli özellikleri 5 ana başlık altında bütüncül bir yaklaşımla ele alır. Modele göre etkin liderliğin temelinde her biri üçer alt başlıkla tanımlanmış 5 ana boyut yatmaktadır. Bu özellikler VUCA ortamında somut iş sonuçları üretebilecek etkin liderlerin temel özellikleri olarak adlandırılmaktadır.

 • Öğrenme (Learning)
 • İdrak (Intellect)
 • Değerler (Values)
 • Duygular (Emotions)
 • Azim (Drive)

LIVED™ Liderlik Modeli hakkında daha fazla bilgi edinmek için a&dc Kurucu ve CEO’su Nigel Povah’ın Harvard Business Review dergisindeki makalesini okuyabilirsiniz.

Özellikler
İçerik
 • 4 Egzersiz
 • a&dc LIVED 360
Egzersiz Türleri
 • Analiz Egzersizi
 • Online Inbox™
 • Rol Oyunu
 • Rol Oyunu
Değerlendiriciler
 • Her Katılımcı 2 farklı Değerlendirici tarafından değerlendirilir.
 • Süreç 1 Değerlendiriciye 1 Katılımcı düşecek şekilde yapılandırılır.
Katılımcı Sayısı
 • Günde en fazla 5 Katılımcı değerlendirilir.
 • Katılımcı Odaklı Zaman Planı kullanılmaktadır.
 • Tek bir Katılımcı için değerlendirme yapılabilmektedir.
Yetkinlik Sayısı 5 yetkinlik
Boyutlar Değerlendirme a&dc LIVED™ Liderlik Modeli doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.
 • Öğrenme
 • İdrak
 • Değerler
 • Duygular
 • Azim
Geribildirim 50 dakika
Rapor Katılımcının değerlendirilen her bir boyut özelinde güçlü ve gelişime açık yönlerinin kapsamlı bir biçimde ele alındığı rapor sunulmaktadır.
Alternatif Hizmetler
LIVED™ Liderlik Gelişim Programı Değerlendirme sonrasında Katılımcılar a&dc LIVED™ Liderlik Modeli doğrultusunda geliştirilmiş gelişim programına katılarak LIVED™ Liderlik Modelinin beş ana boyutu kapsamında kendilerini geliştirebilmektedir.