Kurum içi Değerlendirici Yetiştirme Programı

Değerlendirici Yetiştirme Programı, Değerlendirme Merkezi uygulamalarında kurum içi değerlendirici olacak kişilere gerekli teknik bilgi ve becerileri kazandırır.

Değerlendirici Yetiştirme Programı 3 ayrı eğitim ve mentorluk programından oluşur.

Değerlendirici Yetiştirme Programı