Değerlendirme ve Gelişim Merkezi Nedir?

Değerlendirme ya da Gelişim Merkezi, bireyin sahip olduğu yetkinliklerin birden fazla gözlemci eşliğinde, iş benzeri içeriğe sahip birden fazla uygulama ile değerlendirilmesini içeren güçlü bir değerlendirme yöntemidir.

Uygulama amacına göre farklı isimler alır. Eğer amaç terfi ya da işe alım sürecinde birey hakkında bir karara varmaksa, Değerlendirme Merkezi olarak adlandırılır. Aynı uygulama, bireyin gelişim alanlarını belirlemek ve ona gelişim rehberliği sağlamak amacıyla kullanılıyorsa, Gelişim Merkezi olarak adlandırılır.

Değerlendirme ve Gelişim Merkezi Temel İlkeleri

Bir uygulamanın Değerlendirme ve Gelişim Merkezi olarak kabul edilebilmesi için gerekli unsurlar:

  • Süreçte birden fazla değerlendirici yer alır.
  • Değerlendirilen kişi en az iki simülasyon içeren egzersizle değerlendirilir.
  • Egzersiz içerikleri, değerlendirilen kişinin yaptığı ya da yapacağı işe uygundur.
  • Değerlendirilen yetkinlikler, en az iki egzersizde değerlendirilir.
  • Değerlendiriciler, değerlendirilen yetkinliklerle ilgili karara uzlaşarak varırlar.

Kaynak: Design, Implementation and Evaluation of Assessment and Development Centres Best Practice Guidelines, The British Psychological Society, 2003

Değerlendirme ve Gelişim Merkezi Kullanım Alanları

Amaç Uygulamalar
Terfi Orta Kademe Yönetici ve Tepe Yönetici Pozisyonuna Terfi
İlk Kademe Yönetici Pozisyonuna Terfi
Potansiyel Belirleme Pozisyona Uygunluk Belirleme
Yüksek Potansiyele Sahip Çalışanları Belirleme
Yedekleme
Pozisyon Değişikliği Farklı Fonksiyonlar Arası Kariyer Geçişleri
Organizasyonel Değişim Süreç Reorganizasyonu Kapsamında Görev Değişiklikleri
Birleşme ve Satın Almalarda İnsan Kaynağının Değerlendirilmesi

Değerlendirme ve Gelişim Merkezi’nin Avantajları

  • Kişinin potansiyelini iş benzeri uygulamalar üzerinden belirleyerek doğrudan ölçüm sağlar.
  • Birden fazla değerlendirme yöntemi ve gözlemci kullanılması nedeniyle kişinin çok yönlü değerlendirilmesini sağlar.
  • Doğrudan iş ile ilgili olması nedeniyle katılımcı üzerinde olumlu etkilere sahiptir.
  • Uygulama sırasında kişinin sahip olduğu yetkinliklere ilişkin birçok bilgi elde edildiğinden, kişi hakkında zengin bir geri bildirim kaynağıdır.
  • İnsana dair doğru kararlar verilmesi sayesinde şirket kaynaklarının doğru kullanılmasını sağlar.