Yeni Yönetici Belirleme

Yeni yönetici belirlemeye yönelik çözümlerimiz, kurum içerisindeki daha önce yöneticilik deneyimi olmayan çalışanlar içerisinden, ilk kademe yönetici pozisyonuna terfi ettirilecek yöneticilik potansiyeli yüksek olan kişilerin belirlenmesini amaçlamaktadır.

İlk kademe yönetici pozisyonu, bireyin yönetici olarak görev yapacağı ilk pozisyondur. Bu nedenle doğru kişilerin bu pozisyona getirilmesi önemlidir. Aksi halde iyi bir uzmandan kötü bir yönetici yapılmış olacak ve işletme bundan hem iyi bir uzmanı kaybedeceği için hem de kötü yönetim altında çalışma iklimini bozacağı için zarar görecektir.

Yeni yönetici belirleme sürecinde pozisyonun özelliklerine bağlı olarak aşağıda yer alan araç ve yöntemlerden biri ya da birkaçı kullanılabilmektedir. Sürecinize uygun çözümleri sunabilmemiz için lütfen Assessment Systems Yetenek Uzmanı ile hemen iletişime geçin.

İletişim Formu