Orta Kademe Yönetici Pozisyonuna Terfi

Orta kademe yönetici belirlemeye yönelik çözümlerimiz, kurum içerisinde yöneticilik deneyimi olan kişiler içerisinden, orta kademe yönetici pozisyonuna terfi ettirilecek yöneticilik becerileri yüksek olan kişilerin belirlenmesini amaçlamaktadır.

Orta kademe yönetici pozisyonu işletmeler için kritik pozisyonlardan birisidir. Büyük işletmeler yönetsel pozisyonlarını ağırlıklı olarak içeriden terfi yöntemiyle doldurmaktadır. Çok sayıda yönetici adayı içerisinden doğru kişilerin belirlenmesi önemlidir. İşletme stratejilerinin gerçekleştirilmesinde önemli rolü olan orta kademe yöneticilerin doğru seçilmemesi iş sonuçları üzerinde olumsuz etkiye sahip bir unsurdur.

Orta kademe yönetici belirleme sürecinde pozisyonun özelliklerine bağlı olarak aşağıda yer alan araç ve yöntemlerden biri ya da birkaçı kullanılabilmektedir. Sürecinize uygun çözümleri sunabilmemiz için lütfen Assessment Systems Yetenek Uzmanı ile hemen iletişime geçin.

İletişim Formu