Yönetici İşe Alımı

Yönetici işe alımına yönelik çözümlerimiz, ilk ya da orta kademe yönetici pozisyonlarında çalıştırılmak üzere yöneticilik deneyimine sahip adaylar içerisinden yöneticilik becerileri gelişmiş olanların kuruma kazandırılmasını amaçlamaktadır.

Yönetsel pozisyonlar işletmeler için kritik pozisyonlardır. İşletme stratejilerinin gerçekleştirilmesinde önemli rolü olan yöneticilerin doğru seçilmemesi, işletmenin finansal sonuçları üzerinde olumsuz etkilere yol açmaktadır. İşletme üzerinde yaratacağı etkinin büyük olması nedeniyle yöneticilerin işe alım süreçlerinde kişi hakkında kapsamlı bilgi edinilerek karar verilmesi yanlış işe alım kararı riskini azaltacaktır.

Yönetici işe alım süreçlerinde farklı seviyelerde ya da fonksiyonlarda adayların değerlendirileceği unsurlara bağlı olarak aşağıda yer alan araç ve yöntemlerden biri ya da birkaçı kullanılabilmektedir. Sürecinize uygun çözümleri sunabilmemiz için lütfen Assessment Systems Yetenek Uzmanı ile hemen iletişime geçiniz

İletişim Formu

İlk Kademe Yönetici

İlk kademe yönetici pozisyonları, altında yönetici olmayan doğrudan ekip yöneten yöneticileri kapsamaktadır. Bu seviyedeki yöneticilerin doğru seçilmemesi, yönettikleri ekibin işe ve kuruma adanmışlık düzeylerini olumsuz yönde etkilemektedir. Araştırmalar bu pozisyonlara yönelik gerçekleştirilen işe alım süreçlerinin sadece yapılandırılmamış mülakat ve referans kontrolüne dayalı olmasının etkili sonuçlar vermediğini ortaya koymaktadır.

Orta Kademe Yönetici

Orta kademe yönetici pozisyonları, yöneticileri ve/veya belirli bir fonksiyonu yöneten yöneticileri kapsamaktadır. Bütünsel bakış açısının önem kazandığı bu pozisyonlar yönetim ekibinin önemli bir parçasıdır. Bu nedenle bu pozisyonlara yönelik işe alım süreçlerinde adayların derinlemesine analiz edilmesi kritiktir.