Facebook Uygulamaları

Assessment Systems adaylara yönelik Facebook uygulamaları geliştirmektedir. Bu uygulamalarla adaylar, kendilerine uygulanacak yetenek testinde yer alan soruların benzerlerini önceden çözmekte ya da kısa bir envanter uygulamasıyla başvurdukları pozisyona uygunluklarını kendi kendilerine belirleyebilmektedir.

Örnek Uygulamalar


DenizBank Deneyimsiz adaylara yönelik gerçekleştirilen yetenek testinin on soruluk deneme versiyonu.
Adaylar test uygulamasında neye dikkat etmeleri konusunda bilgilendirilmekte, soru örneklerini görerek sorulara aşinalık kazanmakta ve rapor formatından nasıl değerlendirilecekleri hakkında bilgi sahibi olmaktadır.
LC Waikiki Mağaza pozisyonlarında terfi sürecine ve Yönetici Adayı pozisyonunda işe alım sürecinde kullanılan yetenek testinin on soruluk deneme versiyonu.
Adaylar uygulamasında neye dikkat etmeleri konusunda bilgilendirilmekte, soru örneklerini görerek sorulara aşinalık kazanmakta ve rapor formatından nasıl değerlendirilecekleri hakkında bilgi sahibi olmaktadır.
Avivasa Finansal Danışman pozisyonuna başvuru yapan adayların pozisyona uygunluklarını belirlemelerini sağlamaya yönelik envanter uygulaması.
Adaylar Finansal Danışman pozisyonu hakkında bilgi sahibi olmakta ve hangi güçlü yönlerinin kendilerini bu pozisyonda başarıya ulaştıracağı konusunda yönlendirilmektedir.