Envanter Dolduracaklara Öneriler

Assessment Systems envanterlerinde sizden her bir ifadenin sizin için uygunluğunu beşli bir skala üzerinde değerlendirmeniz istenmektedir.

Envanterler, testlerden farklı olarak doğru ya da yanlış yanıtlar içermez. Bu nedenle envanteri idealde olması gerekeni düşünerek yanıtlamak yerine, sahip olduğunuz özelliklerinizi düşünerek yanıtlamanız önem taşır.Envanter uygulaması, yetenek testleri gibi zamana karşı yarışmanız gereken araçlar değildir; bu nedenle süre konusunda sınır bulunmamaktadır. Ancak sizden envanteri belirlenmiş zaman aralığında tamamlamanız istenecektir. Bu zaman aralığı envanterin doldurulabilmesi için gereken ortalama sürenin üzerindedir.

Envanterde birbirine benzeyen ifadeler tekrar etmektedir. Bu durum envanteri yanıtlarken o ifadenin daha önce yanıtladığınız benzerine geri dönme ihtiyacı duymanıza yol açmaktadır. Ancak bu gerekli değil, hatta gereksiz zaman kaybıdır. Çünkü tekrar eden ifadeler, sanılanın aksine, sizin verdiğiniz yanıtları kontrol etmek amacıyla kullanılmamaktadır. Bu tür envanterlerde herhangi bir boyutu ya da yetkinliği değerlendirebilmek için birden fazla ifadenin kullanılması gereklidir ve doğal olarak bu tür ifadeler birbirine benzer içeriktedir. Ayrıca siz özel bir çaba sarf etmeseniz dahi bu tür ifadelere benzer yanıtlar veriyor olacaksınız; çünkü bu tür envanterler geliştirilirken analiz sonuçları itibariyle birbiriyle tutarlı yanıtlar alan ifadeler envantere dahil edilir.

Envanterde kendinizi olmadığınız biri gibi göstermeye ya da belirli özelliklerinizi abartmaya çalışmayın. Assessment Systems Yetkinlik Envanterleri, Katılımcının verdiği yanıtların geçerliliğini kontrol etmeye yönelik kontrol mekanizmaları içerir. Sanılanın aksine birbirine benzeyen ifadeler bu mekanizmalardan birisi değildir. Eğer envanteri doldururken kendinizi olduğunuzdan daha iyi ya da hiç olmadığınız biri gibi gösterme çabası sergilerseniz, envanterin bunu yakalayacağını unutmayın. Bu durumun tersi de geçerlidir: Envanter kendini olduğundan daha düşük değerlendiren kişileri de belirleyebilmektedir.