English

ASSESSMENT SYSTEMS

Assessment Systems insana dair subjektif unsurları objektif ölçümlerin konusu haline getirerek kurumlara, farklı alanlarda kullanabilecekleri çeşitli değerlendirme araçları sunmaktadır. Assessment Systems ürünleri, ağırlıklı olarak kurumların seçme ve yerleştirme sürecinde işe alma kararını güçlendirmek, pozisyona uygun adayı belirlemek ve iş performansı yüksek adayları tahmin etmek amacıyla tercih edilmekte; bunların yanısıra eğitim, performans ve kariyer yönetimi uygulamalarında çalışanların gelişim ihtiyacının belirlenmesi ve takip edilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Assessment Systems ürünlerinin kurumlar tarafından tercih edilmesinde etkili olan en önemli iki unsur ürünlerin pratik ve esnek oluşudur. Pratik. Assessment Systems ürünleri gerek uygulama gerekse yorumlama açısından son derece pratiktir. Online uygulama sayesinde, yetenek testleri dahil tüm ürünler kağıt kalem gerektirmeden uygulanabilmekte ve sonuç raporları anında alınabilmektedir. Ayrıca sonuç raporları, değerlendiren kişinin konu ile ilgili derinlenmesine bilgi sahibi olmasını gerektirmeyip kolayca yorumlayabileceği şekilde düzenlenmiştir. Esnek. Assessment Systems ürünleri standart olmalarına karşın özellikle raporlamaları bütünüyle kurumun ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenebilmektedir. Örneğin; herhangi bir yetkinlik envanterine ilişkin rapor, kurumun yetkinliklerine göre yeniden şekillendirilebilmekte, istenirse envanterde kullanılan yetkinlik adları kurumun yetkinlik adlarıyla değiştirilebilmektedir.

Assessment Systems ürünleri kurumlara her seviyedeki çeşitli pozisyonlar için değerlendirme imkanı sağlamaktadır. Ürünlerimiz 4 ana başlık altında toplanmaktadır: Yetkinlik Envanterleri Kişilik Envanterleri Yetenek Testleri Tutum, İlgi ve Değer Envanterleri
Kataloglarımızı PDF formatında indirebilirsiniz
Yetkinlik Envanterleri , Kişilik Envanterleri , Yetenek Testleri

ÜRÜNLERİMİZ

YETKİNLİK ENVANTERLERİ

Assessment Systems yetkinlik envanterleri, yetkinliklere dayalı insan kaynakları uygulamalarına sahip kurumların mevcut yetkinliklerinin çoğunluğunu kapsar nitelikte olup kurumların Yetkinlik Sözlüğü’nde yer alan yetkinlik tanımlarıyla genel anlamda uyumludur.
EICOM Duygusal Zekaya Dayalı Yetkinlik Envanteri
EICOM PLUS Duygusal ve Bilişsel Yetkinlikler Envanteri
SALECOM Satış Yetkinlikleri Envanteri
EXCOM Yönetsel Yetkinlikler Envanteri
EILEAD Yetkinliklere Dayalı Liderlik Tarzları Envanteri
MCOM Temel Yetkinlikler Envanteri

KİŞİLİK ENVANTERLERİ

Assessment Systems kişilik envanterleri ile kişiliğin çeşitli boyutları bir arada değerlendirilebildiği gibi, sadece belirli kişilik boyutları derinlenmesine analiz edilebilmektedir.
NNA Kişilik Envanteri
PERI Kişilik Envanteri
INTEG Güvenilirlik Envanteri
INO Inovasyon Envanteri
LSIN Öğrenme Tarzları Envanteri

YETENEK TESTLERİ

Assessment Systems iş dünyasından elde edilmiş genel normlara sahip standart değerlendirme araçlarının yanısıra, sektöre özgü normlara sahip standart ürünleri ve kuruma özgü geliştirilen yetenek testleri ile kurumların bütünüyle kendilerine özel çözümler sunmaktadır.
TABI Genel Yetenek Testi
FVAT Genel Yetenek Testi
TATT Dikkat Testi
TREA Yargılama Testi
TEBA Bankacılığa Özel Yetenek Testi
TINS Sigortacılığa Özel Yetenek Testi
Kuruma Özel Testler

TUTUM, İLGİ VE DEĞER ENVANTERLERİ

Assessment Systems kurumlara bireylerin ilgi alanlarını, iş sonuçları üzerinde etkili olan değerlerini ve işlerine yönelik tutumlarını değerlendirmek üzere çeşitli değerlendirme araçları sunmaktadır.
OCI Kültürel Uyum Envanteri
CAREER MATCH Kariyer Değerlendirme Envanteri
H:DRIVES Kişisel Değerler Envanteri
ESIN Çalışan Memnuniyeti Envanteri
LOYAL Çalışan Bağlılığı Envanteri

HİZMETLERİMİZ

YETKİNLİK MODELİ OLUŞTURMA

Kurumların yetkinlik modeli oluşturma çabaları genellikle insan kaynakları ve diğer bölüm yöneticilerinin bir araya geldikleri çalışma grupları ile masabaşı çalışması yapılarak yetkinliklerin belirlenmesini içermektedir. Bu şekilde oluşturulan yetkinlik modellerinde, kurumun mevcut durumuna ilişkin özellikler dikkate alınamamakta ve modelin işletme performansı ile ilişkisi, başka deyişle modelin geçerliliği sınanmamaktadır. Oysa ki yetkinlikler, tanımları gereği üstün iş performansıyla ilişkili özelliklerdir ve oluşturulan yetkinlik modellerinin kurumsal sonuçlarla ilişkili olması gerekmektedir. Assessment Systems yetkinlik modeli oluştururken, öncelikle mevcut çalışanların yetkinliklerini değerlendirmekte; ardından çalışanların yetkinlikleri ile performansları arasındaki ilişkiyi ileri istatistik analiz teknikleriyle analiz ederek bütünüyle kuruma özgü yetkinlik modeli oluşturulmaktadır.

KURUM İÇİ ARAŞTIRMALAR

Assessment Systems kurumların insan kaynağına ilişkin farklı unsurların analiz edilmesine yönelik bütünüyle kuruma özel olarak tasarlanan çeşitli kurum içi araştırmalar gerçekleştirmektedir. Eğitim ihtiyacı analizi. Çalışanların yaptıkları işin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışlara sahip olma düzeyini inceleyerek çalışanların davranışsal ve teknik alanlardaki gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi. Örgüt kültürü analizi. Kurumda hakim olan değerlerin belirlenmesi ve çalışanların değerleri paylaşma düzeyinin incelenmesi. Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı. Çalışanların işlerinden duydukları memnuniyet düzeyi ile kurumlarına bağlılıklarının incelenmesi ve çalışanın memnuniyeti ile bağlılığına etki eden faktörlerin belirlenmesi.

TOPLU SINAV ORGANİZASYONU

Toplu sınav organizasyonu hizmeti, kurumların toplu işe alım projelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanmış çeşitli seçme ve yerleştirme hizmetlerini içermektedir. Toplu sınav organizasyonu hizmeti özgeçmişlerin değerlendirilmesi, adayların sınava çağrılması ve sınav organizasyonunun gerçekleştirilmesi aşamalarını kapsamaktadır. Hizmet söz konusu uygulamalarının tamamını içerecek şekilde tasarlanmış olmakla birlikte istenirse bazı aşamalar kurumun kendisi tarafından gerçekleştirilebilmektedir.

KURUMA ÖZEL TEST GELİŞTİRME

Assessment Systems kurumun ihtiyaçları doğrultusunda gerekli görülen yetenek testlerini kuruma özel olarak geliştirilmekte; testlerin geçerlilik ve güvenilirlik çalışmalarını yaparak uygulamaya hazır hale getirmektedir. Bu doğrultuda öncelikle görev analizi yapılmakta, ardından test için iş unsurlarını içeren görünüm geçerliliğine sahip sorular üretilmekte, üretilen sorular Assessment Systems Denek Grubu üzerinde denenerek içeriğe ve yapıya ilişkin analizler gerçekleştirilmekte ve son olarak geçerlilik ve güvenilirlik analizleri yapılarak test kullanıma hazır hale getirilmektedir.

REFERANSLARIMIZ

ÜRÜNLERİMİZİ TANIYANLAR

Akemeklilik :
Satış kadrosunun satış performansına dayalı yetkinlik modelinin belirlenmesi amacıyla EICOM kullanıldı Alternatifbank :
Yetiştirme programına alınacak adayların değerlendirilmesi sürecinde EICOM kullanıldı Anadolu Sigorta :
Uzman Yardımcısı pozisyonu işe alım sürecinde TINS kullanıldı ve adaylara Değerlendirme Merkezi uygulaması gerçekleştirildi Anadolubank :
- Operasyon bölümlerinden Pazarlama bölümüne geçmek isteyen çalışanların göreve uygunluklarının analiz edilmesi amacıyla EICOM kullanıldı. - Deneyimsiz adayların değerlendirilmesi sürecinde NNA kullanılıyor - Kuruma özel genel yetenek testi geliştirildi BankPozitif :
- Toplu sınav organizasyonu gerçekleştirildi; bu süreçte TABI kullanıldı DenizBank :
- Pazarlama pozisyonlarına yönelik toplu sınav organizasyonları gerçekleştiriliyor - Deneyimsiz adayların değerlendirilmesi sürecinde NNA kullanılıyor Eureko Sigorta :
Kuruma özel yetenek testi geliştirildi
Finans Emeklilik :
Gelişim Merkezi uygulamaları kapsamında EICOM kullanıldı Güneş Sigorta :
Fast Forward işbirliği ile Hizmet Kültürü araştırması gerçekleştirildi KuveytTurk :
Kuruma özel yetenek testi geliştirildi Şekerbank :
- Toplu personel alımında PERİ ve TABI kullanıldı - Müfettiş Yardımcısı ve Memur pozisyonları için kuruma özel yetenek testi geliştirildi - Seçme yerleştirme sürecinde PERİ kullanılıyor T-Bank :
Deneyimsiz adayların değerlendirilmesi sürecinde NNA kullanılıyor Yaşar Factoring :
Adayların değerlendirilmesi sürecinde EICOM PLUS kullanılıyor Ziraat Bankası :
Yöneticilere yönelik Değerlendirme Merkezi uygulamalarında EICOM PLUS kullanıldı ATÜ Duty Free :
İşe alım sürecinde EICOM PLUS kullanılıyor Ayakkabı Dünyası :
Yönetici asistanı pozisyonu işe alım sürecinde EICOM PLUS kullanıldı CarrefourSA :
- Kuruma özel yetenek testi ve kişilik envanteri geliştirildi - Mağaza pozisyonları için TATT ve NNA kullanıldı DiaSA :
Terfi amaçlı gerçekleştirilen Değerlendirme Merkezi uygulamasında EICOM kullanıldı LC Waikiki :
Çalışanlara ve adaylara yönelik Gelişim/Değerlendirme Merkezi uygulamaları gerçekleştiriliyor Marks & Spencer :
İşe alım sürecinde EICOM ve PERI kullanılıyor Metro Cash & Carry :
Kuruma özel yetenek testi geliştirildi Twigy :
İşe alım sürecinde TABI ve SALECOM kullanılıyor ve Değerlendirme Merkezi uygulamaları gerçekleştiriliyor Akarma :
Eğitim ve koçluk uygulamalarında EICOM kullanılıyor Select KRM :
Çağrı Merkezi adayları için NNA kullanılıyor Vizyon Eğitim :
Satış eğitimlerinde SALECOM kullanılıyor Nobel İlaç : Kuruma özel yetkinlik envanteri geliştirildi
Accor Services : Adayların değerlendirilmesi sürecinde EICOM ve TABI kullanılıyor
Barem Research : Koçluk programı kapsamında EICOM ve EILEAD kullanıldı
Bilgi Üniversitesi : MBA programında Liderlik dersi öğrencilerine EICOM uygulanıyor
Çalık Holding : MT işe alım sürecinde TABIENB ve PERI kullanıldı
Eğitim Gönüllüleri Vakfı : Adayların değerlendirilmesi sürecinde PERI kullanılıyor
MNG Turizm : EICOM ile tepe yönetimin 360 derece değerlendirilmesi gerçekleştirildi
THY: Kabin Memuru adaylarının değerlendirilmesinde EICOM, PERI ve TABI kullanıldı
Turkuvaz Yayıncılık : İşe alım sürecinde TABI ve ENB kullanılıyor

Areva : Kuruma özel yetenek testi geliştirildi
Prysmian : - Kuruma özel yetenek testi geliştirildi
- Çalışan memnuniyeti araştırması gerçekleştirildi
Spinner : Mavi yakalılara yönelik kuruma özel yetenek testi geliştirildi
Vestel : Kuruma özel yetenek testi geliştirildi
Tagsoft :
- Çalışanların yetkinliklerinin değerlendirilmesi amacıyla EICOM PLUS kullanıldı - Adayların değerlendirilmesi sürecinde EICOM PLUS kullanılıyor İşNet :
Yetkinlik modeli oluşturuldu Gefco :
Adayların değerlendirilmesi sürecinde TATT kullanılıyor Turkon Holding :
Adayların değerlendirilmesi sürecinde ENB kullanılıyor Eti Pazarlama :
Satış kadrosuna yönelik Değerlendirme Merkezi uygulaması gerçekleştirildi
Stratejik Ortaklarımız , Academie Accor Services , Fortune Danışmanlık , Pozitif Performans , Randstad

YAYINLARIMIZ

MEDYADA ÜRÜNLERİMİZ

Türkiye nin Duygusal Zeka Envanteri, Hürriyet İK, 1 Ekim 2006
Sezen Aksu nun kişiliği araştırma konusu oldu, Forum Gazetesi, 6 Aralık 2006
Assessment Systems BT çalışanlarının yetkinlik profilini çıkardı , www.turk.internet.com, 09 Ekim 2007
Bilişim profesyonelleri yenilikçi ama sosyal zekaları ortalamanın altında Hürriyet IK, 04 Kasım 2007

AKADEMİK YAYINLAR

Assessment Systems ürünleri bugüne kadar çeşitli bilimsel çalışmalarda kullanılmıştır. Ürünlerimiz araştırmacıların kullanımına açıktır. Araştırmalarınızda ürünlerimizden yararlanmak isterseniz lütfen bizimle irtibata geçiniz.
DUYGUSAL ZEKÂNIN YAŞAM DOYUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
14.Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara, Hacettepe Üniversitesi, Eylül 2006. Çalışma, duygusal zekânın (EQ) dört ana boyutunun (kendinin farkında olma, kendini yönetme, sosyal farkındalık ve sosyal beceriler) yaşam doyumu üzerindeki etkisini incelemektedir. Çalışmada EICOM Duygusal Zekaya Dayalı Yetkinlikler Envanteri kullanılmıştır.
TÜKETİCİNİN KİŞİLİĞİ İLE POP MÜZİK SANATÇISININ KİŞİLİĞİNE İLİŞKİN ALGISININ UYUMU VE SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SEZEN AKSU ÖRNEK OLAYI Çalışma marka kişiliğinin, tüketicinin müzik ürünlerini satın alma tercihleri üzerindeki etkisini incelemektedir. Çalışmada müzik tüketicisinin, sanatçıya ilişkin kişilik algısının kendi kişiliği ile uyumu ve söz konusu uyumun tüketicinin sanatçının ürününü satın alma tercihine etkisi belirlenmiştir. Çalışmada NNA Kişilik Envanteri kullanılmıştır.

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Assessment Systems Nispetiye Cd. 32/10 Etiler-İstanbul Telefon: (212) 269 92 10 Faks: (212) 269 92 18 info@assessment.com.tr